Drømmer du om at lave et kvantespring i dit lederskab?

Min intention med konceptet HUMAN LEADERSHIP er at hive ledelse af mennesker ud af de akademiske tåger og ned på jorden, hvor den hører til. Ned i øjenhøjde. I nærvær. Nærvær hvor du både har din skarpe HJERNE og dit store HJERTE i spil, så du kan give den ledelsesmæssige support dine medarbejdere har brug for i alle udviklings- og forandringsprocesser.

 • Ved du, at du med fordel kunne stå stærkere som DIG – i din ledelse?
 • Vil du gerne være bedre til at favne og lede alle mennesketyper?
 • Har du lyst til eller brug for at booste de resultater, du skaber gennem dine medarbejdere?
 • Er du frustreret over det evige kapløb med tiden – og bange for at prioritere forkert?
 • Savner du et trygt forum – med ligesindede ledere – til træning af din ledelses-power?

Hvis JA, så er HUMAN LEADERSHIP forløbet noget for dig!

HUMAN LEADERSHIP forløbet er et kort og intenst forløb på 3 måneder med både online og fysiske workshops. Vælger du EXECUTIVE versionen inklusiv personlig coaching og ledersparring bliver det samlede forløb 3-6 måneder. Forløbet består af

 • 3 online moduler (Human Leadership, Empower Yourself, Empower People)
 • 3 heldags workshops med fokus på praktisk træning og ledersparring
 • Månedlige ”Q&A calls”: Sparring på konkrete ledelsesudfordringer

Med udgangspunkt i alt det jeg har læst, lært og erfaret i mine 15 år som executive coach og resultat facilitator, har jeg udviklet nogle konkrete redskaber og praktiske øvelser, der får dig til at stå stærkere som dig i rollen som leder samt udfolde både dit eget og andres potentiale.

3 TEMAER – ONLINE

(Der frigives et tema pr. måned)

Du modtager de 3 hovedtemaer – Human Leadership, Empower Yourself, Empower People – indtalt på lydfiler i vores online rum. Lydfilerne er korte og præcise, så du kan gennemføre og genhøre filerne selv i en travl hverdag. De 3 moduler udgør fundamentet i HUMAN LEADERSHIP og giver dig afsættet til at lede fra et helt nyt niveau og dermed også skabe helt nye resultater. Materialet bliver frigivet månedligt til dig på din mail, en af gangen. 

3 LIVE DAGE

(En dag om måneden fra 10.00-17.00 inkl. forplejning)

Vi mødes i alt 3 hele dage i København med fokus på at træne online temaerne i praksis og at ”masterminde” hinandens succeser og udfordringer, så læringen går endnu dybere og hurtigere. Formålet med vores fysiske møder er at træne indholdet udenfor komfortzonen i en tryg og eksklusiv gruppe af ligesindede samt at skabe momentum og fremdrift i forhold til de individuelle målsætninger.

3 ONLINE MØDER

(Q&A calls – eksklusivt for holdet)

3 gange får du adgang til min personlige 1:1 sparring på vores fortrolige online ”Q&A calls”, hvor vi sparrer om din største aktuelle udfordring. Udover den personlige sparring er det ekstremt givende at lytte til de andres spørgsmål og svar, da vi som ledere (og mennesker) ofte bokser med de samme udfordringer. Alle ”Q&A calls” varer ca. 2 timer og bliver optaget, så du kan lytte det, hvis du ikke kan deltage live.

Hvem er forløbet for?

HUMAN LEADERSHIP forløbet er for ambitiøse og medmenneskelige ledere (både offentlige og private). Det er for ledere, som trods diverse uddannelser har erfaret, at det kræver noget mere at eksekvere strategien gennem andre. Det er for ledere, der ved, at potentialet er større – og som nu er klar til at udfolde det. Uden at gå på kompromis i andre af livets roller.

HUMAN LEADERSHIP forløbet er for ledere, der er klar til at handle – til både at tænke, føle og handle på nye måder. Har du brug for en masse teori og akademiske diskussioner uden at ændre adfærd, er forløbet ikke noget for dig.

– Hver hold bliver eksklusivt for op til 16 ledere

HUMAN LEADERSHIP er for ambitiøse og medmenneskelige ledere, der alle er committed til ny læring og klar på at træne udenfor komfortzonen, så både lederskabet og resultaterne får et synligt boost i forløbet.

Hør mere om forløbet

Indtast dine informationer og hør mere om Human Leadership forløbet. Jeg vender tilbage på din henvendelse indenfor 24 timer.

Som leder er din primære opgave at skabe resultaterne gennem andre.

Derfor er der store ligheder mellem at være en god leder og en god executive coach/resultat facilitator. Som executive coach er min fornemmeste opgave, at se dit og/eller holdets potentiale samt facilitere at potentialet udfoldes.

Når du bevidst bruger tiden i rollen som leder på dét, der skaber højst værdi, kan det ses på resultaterne!

MODUL 1
HUMAN LEADERSHIP

Den korteste vej til at skabe markant bedre resultater som leder er at udfolde det uudnyttede potentiale. Udfolde det potentiale som eksisterer hos dig og dine folk, enkeltvis og samlet. Uanset hvilken branche du opererer i – og måske er i ekspert i – er din primære branche som leder “people business”. Derfor handler modul 1 om at blive klog på mennesker.

ONLINE INDHOLD

(Frigives den 21. september)

For at kunne være en god leder og skabe resultaterne gennem og sammen med andre mennesker er det afgørende, at du accepterer menneskets vilkår, at du kan kommunikere forskellen på personlighed og adfærd, at du tager ansvar for din tid og din energi, at du arbejder professionelt med følelser, så du skaber flow i dit resultatsystem (tanker, følelser, handlinger = resultater).

WORKSHOP “LIVE”

(Den 5. oktober 2021)

På første workshop stiller vi helt skarpt på de mål og nye resultater, du vil skabe i perioden. Vi bliver konkrete i forhold til komfort- og potentialezonen, så vi forstår menneskets vilkår og kan justere ledelsen derefter. Derudover går vi benhårdt til alle falske overbevisninger om tid, så du fremover skaber den arbejdsuge, du ønsker.

Q&A CALL “LIVE”

(Den 15. oktober 9.00-11.00)

På vores online ”Q&A call” har du mulighed for konkret sparring/coaching på en aktuel udfordring i din lederrolle. Det kan være i forlængelse af modulet – eller noget andet. Udover selv at få sparring er der meget ”guld” at hente ved at lytte på de andres spørgsmål og svar, da vi som ledere ofte bokser med de samme udfordringer. Alle kald optages, så du kan lytte og genlytte, når det passer dig.

MODUL 2
EMPOWER YOURSELF

Som leder er DU dit vigtigste ledelses-værktøj. Derfor giver modul 2 dig mindset og værktøjer til at stå stærkt i dig selv i lederrollen. I første omgang handler det om at kende dig selv så godt, at du kan skabe et solidt ledelsesfundament. Derudover handler det om at lede dig selv til at nå dine ambitiøse mål. Og sidst men ikke mindst at “empower” dig selv, at give dig selv den support, du har brug for for at turde tillade dig selv succes på et endnu højere niveau.

ONLINE INDHOLD

(Frigives den 19. oktober)

Du lander i din ledelses-identitet og du udvikler dit solide ledelsesfundament. Når du som leder kommunikerer autentisk og skarpt fra et solidt ledelsesfundament, bliver de andre ledelseskompetencer automatisk enklere. Tid og energi er vores grundressourcer som mennesker. Du “flipper tidspyramiden”, så du bruger din tid og energi dér, hvor du skaber størst værdi – og samtidig bliver god rollemodel for effektiv adfærd.

WORKSHOP “LIVE”

(Den 3. november 2021)

Vi sikrer at du ejer ledelses-identiteten – og dermed har givet slip på de opgaver, der forhindrer dig i at løfte dig til næste niveau. I grupper præsenteres de individuelle og autentiske ledelsesfundamenter – og der trænes til du står stærkt som dig i lederrollen. Du laver en strategi for at maksimere din energi – og du lærer at vælge det ”nemme” fra, så du bruger tiden på det ”rigtige”, så du kommer hurtigst muligt i mål.

Q&A CALL “LIVE”

(Den 12. november 9.00-11.00)

Minimum halvdelen af succes ligger i opfølgningen. I at holde kadencen. I at skabe en rytme. I vedholdende at fokusere på målet. I kontinuerligt at træne i potentialezonen – også selvom det er svært. At være med til at skabe dette momentum er præcis formålet med vores ”Q&A calls”. Det er en ekstra mulighed for konkret sparring/ledercoaching. Du kan (gen)lytte kaldet, hvis du ikke deltager ”live”.

MODUL 3
EMPOWER PEOPLE

At gå vejen selv er opvarmningen til at udfolde potentialet på holdet. At “empower people” er nøglen til at skabe markant bedre resultater og dermed løfte dig til næste niveau i dit lederskab. Via ”Ledelseshjulet” arbejder vi med at Være en stemme, Være en rollemodel (for sund og effektiv adfærd) og de 6 ledelseskompetencer;  Relationer (skab tillid), Retning (og ambitiøse mål), Rammer (forventningsafstem entydigt), Rytme (etabler forudsigelig struktur), Regler (hvilken adfærd forventer du), Resultater (faciliter at holdet både trives og lykkes).

ONLINE INDHOLD

(Frigives den 16. november)

Med indsigt i lederens grundvilkår tager du en aktiv og bevidst beslutning om, du overhovedet vil være leder. Via ”Ledelseshjulet” vurderer du dine 6 ledelseskompetencer, hvorefter du vælger de indsatsområder, der vil give størst værdi for dig at fokusere på at træne. Når du skaber trygge rammer for udvikling og hjælper dine medarbejdere med at udfolde deres potentiale, vil du opleve at nye resultater begynder at realiseres.

WORKSHOP “LIVE”

(Den 2. december 2021)

Som leder skaber du resultaterne gennem og sammen med andre. Det kræver at du kan “empower people” – altså se potentialet i alle dine forskellige medarbejdere og hjælpe dem til at udfolde det. Du stiller trygge rammer til rådighed, så alle tør bevæge sig ud af komfortzonen. Ud i potentialezonen hvor de nye handlinger skal prøves af. De handlinger der sikrer, at strategien eksekveres med vilje, så I sammen når de nye ambitiøse resultater.

Q&A CALL “LIVE”

(Den 10. december 9.00-11.00)

Fokus på de sidste online ”Q&A call” kommer til at handle om, hvordan du – og resten af holdet – holder kadencen i din udviklingsproces. Holder kadencen og fortsætter træningen udenfor komfortzonen, så du sikrer, at du bliver på dit nye niveau i dit lederskab. Jeg hjælper dig med at se potentialet og se hvilket næste skridt, der for dig er det vigtigste at tage nu. Du kan genlytte kaldet, hvis du ikke deltager ”live”.

Mine kompetencer

Jeg har en MBA fra Copenhagen Business School og 14 certificeringer indenfor ledelse, selvledelse, coaching og facilitering (https://empowerpeople.dk/om/rie-dalsgaard/). Mine store passioner er mennesker og udvikling, hvorfor jeg gennem de sidste 20 år har jeg uddannet og udviklet mig for gennemsnitligt kr. 50.000 om året.

Jeg har en baggrund som leder og forretningsudvikler i forskellige danske medievirksomheder. Siden 2004, hvor jeg startede EMPOWER PEOPLE, har jeg fungeret som ledelseskonsulent, underviser, facilitator og executive coach for ledere og teams i både private og offentlige organisationer – og har gennem tiden inspireret, hjulpet og undervist flere tusinde mennesker. Jeg brænder særligt for at hjælpe ledere med at udfolde potentialet og øge hverdagsglæden.

For ambitiøse og medmenneskelige ledere

 • Nyt niveau, nye resultater: Med HUMAN LEADERSHIP  skyder du genvej til dit nye niveau i dit lederskab og markant bedre resultater. Du har adgang til online materialet i 1 år.
 • Investering: LEADER forløbet koster 25.000 kr. inkl. 3 online moduler, 3 workshops og 3 Q&A calls. Hvis du også vil have 5 EXECUTIVE coaching/ledersparrings sessioner med (a 1½-2 timer online) til favorabel pris er din samlede pris 37.000 kr.
 • Spørgsmål: Send mig en sms på 4013 5636 eller mail og jeg ringer dig op snarest muligt for en kort snak om forløbet. Send mail på rd@empowerpeople.dk.
 • Hvis du kan mærke det er noget for dig … så tilmeld dig nu, så din plads er sikret. Enten ved at bestille direkte herinde eller ved af sende mig en mail og jeg sender dig en faktura. Alle priser er ekskl. moms – inkl. forplejning på workshops.

Q&A CALLS & EXECUTIVE COACHING

Efter de første 3 måneder vil der være fælles Q&A calls for Leader og Executive 1 gang om måneden.

Executive holdet har også 1-1 executive coaching/ledersparring. I alt 7 sessioner a 1½-2 timer (via skype) med mulighed for at sætte ind lige dér, hvor du rykker dig mest.