NÆSTE HOLD STARTER 7. SEPTEMBER 2020

Drømmer du om at lave et kvantespring i dit lederskab og leve et liv, du ikke fortryder?

Min intention med konceptet HUMAN LEADERSHIP er at hive ledelse af mennesker ud af de akademiske tåger og ned på jorden, hvor den hører til. Ned i øjenhøjde. I nærvær. Nærvær med dig selv som leder er en forudsætning for, at du kan være nærværende i dine relationer. Og nærvær – hvor du både har din skarpe HJERNE og dit store HJERTE i spil – er en forudsætning for at kunne give den ledelsesmæssige support dine medarbejdere har brug for i alle udviklings- og forandringsprocesser. At du mestrer at give personbestemt ledelsessupport er afgørende for din succes som leder. 

 • Ved du, at du med fordel kunne stå stærkere som DIG – i din ledelse?
 • Vil du gerne være bedre til at favne alle mennesketyper og yde personbestemt ledelse?
 • Har du lyst til eller brug for at booste de resultater, du skaber gennem dine folk?
 • Er du frustreret over det evige kapløb med tiden – og bange for at prioritere forkert?
 • Savner du et trygt forum – med ligesindede ledere – til træning af din ledelses-power?
Tilmeld dig forløbet

Hvis JA, så er HUMAN LEADERSHIP forløbet noget for dig!

HUMAN LEADERSHIP forløbet kører i enten 3, 5 eller 10 måneder, afhængig af om du vælger et rent online forløb, et forløb med både online og fysiske workshops eller executive forløbet, som også inkludere personlig coaching og ledersparring. Forløbet består af

 • 3 online moduler (Human Leadership, Empower Yourself, Empower People)
 • 3 heldags workshops med fokus på praktisk træning og masterminding
 • Månedlige ”Q&A calls”: Sparring på konkrete ledelsesudfordringer

Med udgangspunkt i alt det jeg har læst, lært og erfaret i mine 15 år som executive coach og resultat facilitator, har jeg udviklet en masse konkrete redskaber og praktiske øvelser til at nå dit næste niveau som leder hurtigere. Redskaber der får dig til at stå stærkere som dig i rollen som leder og udfolde både dit eget og andres potentiale. Som deltager af dette eksklusive forløb får du unik adgang til dem alle.

Tilmeld dig forløbet

3 TEMAER – ONLINE

(Der frigives et tema pr. måned)

Du modtager de 3 hovedtemaer – Human Leadership, Empower Yourself, Empower People – indtalt på lydfiler i vores online rum. Lydfilerne er korte og præcise, så du kan gennemføre og genhøre filerne selv i en travl hverdag. De 3 moduler udgør fundamentet i HUMAN LEADERSHIP og giver dig afsættet til at lede fra et helt nyt niveau og dermed også skabe helt nye resultater. Materialet bliver frigivet månedligt til dig på din mail, en af gangen. Du har adgang til at genbesøge al materiale resten af året. 

3 LIVE DAGE

(En dag i april, maj og juni fra 10.00-17.00 inkl. forplejning)

Vi mødes i alt 3 hele dage i København med fokus på at træne online temaerne i praksis, så du mestrer dem hurtigst muligt og at ”masterminde” hinandens succeser og udfordringer, så læringen går endnu dybere og hurtigere. Formålet med vores fysiske møder er både at træne modulets indhold i praksis, at træne uden for komfortzonen i en tryg og eksklusiv gruppe af ligesindede, at skabe momentum og fremdrift i forhold til de individuelle målsætninger.

3 ONLINE MØDER

(Q&A calls – lukket gruppe)

3 gange får du adgang til min personlige 1:1 sparring på vores fortrolige online ”Q&A calls”, hvor du kan få min coaching/ledersparring på din største aktuelle udfordring. Udover den personlige sparring er det ekstremt givende at lytte til de andres spørgsmål og svar, da vi som ledere (og mennesker) ofte bokser med de samme udfordringer. Alle ”Q&A calls” foregår på hverdage i dagtimerne, varer ca. 2 timer og bliver optaget, så du kan lytte det, hvis du ikke kan deltage live.

Hvem er forløbet for?

HUMAN LEADERSHIP forløbet er for topledere i små- og mellemstore virksomheder, for ejerledere og for linjeledere i større organisationer (både offentlige og private). Det er for ledere, som højst sandsynligt både har uddannelser og traditionelle lederkurser i ”bagagen” og som har erfaret, at det kræver noget mere at eksekvere strategien gennem andre og at skabe forandringerne i hverdagen. Det er for ledere, der ved, at potentialet er større – og som nu er klar til at udfolde det. Uden at gå på kompromis i andre af livets roller.

HUMAN LEADERSHIP forløbet er for ledere, der er klar til at handle – til både at tænke, føle og handle på nye måder. Har du brug for en masse teori og akademiske diskussioner uden at ændre adfærd, er forløbet ikke noget for dig.

 • Human Leadership Selected er et lukket hold for 16 ledere
 • Human Leadership Executive er et lukket hold for 8 ledere

Human Leadership er for ambitiøse og handlekraftige ledere, der alle er committed til ny læring og klar på at træne udenfor komfortzonen, så både lederskabet og resultaterne får et synligt boost i forløbet.

  Hør mere om forløbet

  Indtast dine informationer og hør mere om Human Leadership forløbet. Jeg vender tilbage på din henvendelse indenfor 24 timer.

  Som leder er din primære opgave at skabe resultaterne gennem andre
  – at se og facilitere udfoldelse af både individets og holdets potentiale.

  Derfor er der store ligheder mellem at være en god leder og en god executive coach/resultat facilitator. Som executive coach er min fornemmeste opgave, at se dit og/eller holdets potentiale samt facilitere at potentialet udfoldes. Til fordel for individet, holdet og organisationen.

  Når du bevidst bruger tiden i rollen som leder på dét, der skaber højst værdi, kan det ses på resultaterne!

  MODUL 1
  HUMAN LEADERSHIP

  Den korteste vej til at skabe markant bedre resultater som leder er at udfolde det uudnyttede potentiale. Udfolde det potentiale som eksisterer hos dig og dine folk, enkeltvis og samlet. Uanset hvilken branche du opererer i – og måske er i ekspert i – er din primære branche som leder “people business”. Derfor handler modul 1 om at blive klog på mennesker, så du får bedst mulige fundament til at give dine folk den ledelsesmæssige support, de fortjener.

  ONLINE INDHOLD

  (frigives den 7. september)

  For at kunne være en god leder og skabe resultaterne gennem og sammen med andre mennesker er det afgørende, at du accepterer menneskets vilkår, at du kender forskel på personlighed og adfærd, at du tager ansvar for og maksimerer dine grundressourcer som menneske (din tid og din energi), at du arbejder professionelt med følelser, så du skaber flow i dit resultatsystem (tanker, følelser, handlinger = resultater).

  WORKSHOP “LIVE”

  (Selected – den 23. september)
  (Executive – den 24. september)

  På første workshop stiller vi helt skarpt på de mål og nye resultater, du vil skabe i perioden – og skaber et commitment, som får dig hele vejen i mål. Vi bliver konkrete i forhold til komfort- og potentialezonen, så vi forstår menneskets vilkår og kan justere ledelsen derefter. Derudover går vi benhårdt til alle falske overbevisninger om tid, så du fremover skaber den arbejdsuge, du ønsker.

  Q&A CALL “LIVE”

  (den 7. oktober 10.00-12.00)

  På vores online ”Q&A call” har du mulighed for konkret sparring/coaching på en aktuel udfordring i din lederrolle. Det kan være i forlængelse af modulet – eller noget helt andet. Udover selv at få sparring er der meget ”guld” at hente ved at lytte på de andres spørgsmål og svar, da vi som ledere (og mennesker) ofte bokser med de samme udfordringer. Alle kald optages, så du kan lytte og genlytte, når det passer dig.

  MODUL 2
  EMPOWER YOURSELF

  Som leder er DU dit vigtigste ledelses-værktøj. Derfor giver modul 2 dig mindset og værktøjer til at stå stærkt i dig selv i lederrollen. I første omgang handler det om at kende dig selv så godt, at du kan skabe et solidt ledelsesfundament. Når du har sat retningen, handler det om at lede dig selv til at nå de ambitiøse mål, du har sat. Og sidst men ikke mindst at “empower” dig selv, giver dig selv den support, du har brug for for at turde tillade dig selv succes på et endnu højere niveau.

  ONLINE INDHOLD

  (frigives den 9. oktober)

  Du bliver tydelig på dit nye selvbillede, du lander i din ledelses-identitet og du udvikler dit solide ledelsesfundament. Når du som leder kommunikerer autentisk og skarpt fra et solidt ledelsesfundament, bliver de andre ledelseskompetencer automatisk enklere. Tid og energi er vores grundressourcer som mennesker. Via lavpraktiske redskaber får du een gang for alle “vendt bøtten”, så du bruger din tid og energi dér, hvor du skaber størst værdi – og samtidig bliver god rollemodel for effektiv adfærd. Også når der skal trænes nye kompetencer udenfor komfortzonen!

  WORKSHOP “LIVE”

  (Selected – den 28. oktober)
  (Executive – den 29. oktober)

  Vi sætter fokus på at lande i ledelses-identiteten, hvor du skaber resultaterne sammen med og gennem andre – og dermed har givet slip på de opgaver, der forhindrer dig i at løfte dig til næste niveau. I grupper præsenteres de individuelle og autentiske ledelsesfundamenter – og der trænes til du står stærkt som dig i lederrollen. Du laver en strategi for at maksimere din energi – og du lærer at vælge det ”nemme” fra, så du bruger tiden på det ”rigtige”. Sidst men ikke mindst “masterminder” vi strategier for at overkomme dine typiske forhindringer, så du – og dine ligesindede Human Leaders – ved, at du lykkes og kommer i mål denne gang!

  Q&A CALL “LIVE”

  (den 9. november 10.00-12.00)

  Minimum halvdelen af succes ligger i opfølgningen. I at holde kadencen. I at skabe en rytme. I  vedholdende at fokusere på målet. I kontinuerligt at træne i potentialezonen – også selvom det er svært. At være med til at skabe dette momentum er præcis formålet med vores ”Q&A calls”. Det er en ekstra mulighed for konkret sparring/ledercoaching på en  af dine aktuelle udfordringer. Derudover er der ofte ligeså mange læringer at hente ved at lytte til svarene på de andres spørgsmål. Du kan (gen)lytte kaldet, hvis du ikke deltager ”live”.

  MODUL 3
  EMPOWER PEOPLE

  At gå vejen selv er opvarmningen til at udfolde potentialet på holdet. At “empower people” er nøglen til at skabe markant bedre resultater og dermed løfte dig til næste niveau i dit lederskab. Via ”Ledelseshjulet” arbejder vi med de 7 ledelseskompetencer; Rollemodel (vær rollemodel for sund og effektiv adfærd), Relationer (skab værdifulde relationer), Retning (sæt retningen og ambitiøse mål), Rammer (forventningsafstem entydigt), Rytme (etabler forudsigelig struktur for kommunikation og motivation), Regler (kommuniker hvilken adfærd du forventer og forlanger), Resultater (faciliter at holdet, individuelt og sammen, både trives og lykkes).

  ONLINE INDHOLD

  (frigives den 13. november)

  Med indsigt i lederens grundvilkår tager du en aktiv og bevidst beslutning om, du overhovedet vil være leder. Med alt hvad det indebærer. For det kræver fuld commitment at kunne udfolde dit fulde leder-potentiale. Via ”Ledelseshjulet” vurderer du dine 7 ledelseskompetencer, hvorefter du vælger de indsatsområder, der vil give størst værdi for dig at fokusere på at træne. Når du skaber trygge rammer for udvikling og hjælper dine medarbejdere med at udfolde deres potentiale via personbestemt ledelse, coaching og facilitering, vil du opleve at nye resultater begynder at realiseres.

  WORKSHOP “LIVE”

  (Selected – den 2. december)
  (Executive – den 3. december)

  På workshoppen fokuserer vi på træning af personbestemt ledelse, coaching og facilitering. Som leder skaber du resultaterne gennem og sammen med andre. Det kræver at du kan “empower people” – altså se potentialet i alle dine forskellige medarbejdere og hjælpe dem, enkeltvis og samlet, til at udfolde det. Stille trygge rammer til rådighed, så alle tør bevæge sig ud af komfortzonen. Ud i potentialezonen hvor de nye handlinger skal prøves af. De handlinger der sikrer, at strategien eksekveres med vilje, så I sammen når de nye ambitiøse resultater.

  Q&A CALL “LIVE”

  (den 17. december 10.00-12.00)

  Fokus på det sidste online ”Q&A call” kommer til at handle om, hvordan du – og resten af holdet – holder kadencen i din udviklingsproces. Holder kadencen og fortsætter træningen udenfor komfortzonen, så du sikrer, at du bliver på dit nye niveau i dit lederskab. Vores “Q&A calls” er en mulighed for konkret sparring og leder coaching på en aktuel udfordring. Jeg hjælper dig med at se potentialet og se hvilket næste skridt, der for dig er det vigtigste at tage nu. Du kan lytte kaldet, hvis du ikke deltager ”live” – og genlytte det så ofte, du har lyst til eller behov for.

  Mine kompetencer

  Jeg har en MBA fra Copenhagen Business School og 14 certificeringer indenfor ledelse, selvledelse, coaching og facilitering (https://empowerpeople.dk/om/rie-dalsgaard/). Mine store passioner er mennesker og udvikling, hvorfor jeg gennem de sidste 20 år har jeg uddannet og udviklet mig for gennemsnitligt kr. 50.000 om året. Både for min egen skyld, for at være et skridt foran – og for løbende at kunne inspirere ledere på alle niveauer.

  Jeg har en baggrund som leder og forretningsudvikler i forskellige danske medievirksomheder (f.eks. SOL, Metropol Online, TV2). Siden 2004, hvor jeg startede EMPOWER PEOPLE, har jeg fungeret som ledelseskonsulent, underviser, facilitator og executive coach for ledere og teams i både private og offentlige organisationer – og har gennem tiden inspireret, hjulpet og undervist flere tusinde mennesker. Jeg brænder særligt for at hjælpe ledere med at udfolde potentialet og øge både hverdagsglæden og performance.

  For ambitiøse og menneskelige ledere

  • Nyt niveau, nye resultater: Med HUMAN LEADERSHIP (HL) skyder du genvej til dit nye niveau i dit lederskab og markant bedre resultater. Du har adgang til online materialet i 1 år.
  • Investering: HL Online kr. 10.000 inkl. online i 1 år, Q&A i 3 måneder. HL Selected kr. 25.000 inkl. 3 workshops og Q&A i 5 mdr. HL Executive kr. 49.000 inkl.  workshops, Q&A, 8 executive coaching.
  • Spørgsmål: Send mig en sms på 4013 5636 eller mail og jeg ringer dig op snarest muligt for en kort snak om forløbet. Send mail på rd@empowerpeople.dk for at få ansøgning til Selected eller Executive.
  • Næste hold: Næste hold starter den 7. september 2020, hvor du modtager adgang til 1. modul online og øvrig info på din e-mail. Alle priser er ekskl. moms – inkl. forplejning på workshops.

  Q&A CALLS & EXECUTIVE COACHING

  Efter de første 3 måneder vil der være fælles Q&A calls for Human Leadership Selected og Human Leadership Executive 2 gange om måneden til henholdsvis start februar og slut juni.

  Human Leadership Executive holdet har også 1-1 executive coaching og ledersparring. I alt 8 sessioner a 1½-2 timer (via skype) med mulighed for at sætte ind lige dér, hvor du rykker dig mest.