Skip to main content
All Posts By

Renè Sejling

Som HUMAN LEADER går du ned i tid, så du kan skabe markant bedre resultater…!

By Blogindlæg

Stort set hver gang jeg starter et forløb med en direktør, en linjeleder, en ejerleder eller en ledergruppe, skal vi have en alvorlig snak om tid og travlhed. Som leder er du sat i verden for at gøre en positiv forskel. Din opgave er at skabe endnu bedre resultater år efter år – gennem og sammen med dine medarbejdere. Nye resultater kræver, at I alle har modet til at udvikle jer. At I har modet til at tænke nye tanker og gøre nye handlinger, selvom det føles svært, akavet og ukomfortabelt. For det gør det. Derfor er din vigtigste rolle som leder at skabe et trygt rum for udvikling. Når du beslutter dig for at gå markant ned i tid, er du tvunget til at ændre adfærd – og det er ændret adfærd, der sikrer, at du og holdet kommer til at skabe markant bedre resultater.

I dag har jeg tænkt mig også at tage den alvorlige snak om tid og travlhed med dig – og så mange andre ledere som overhovedet muligt. For, mange af os er åbenbart fanget i en kollektiv løgn om, at det er ok at bruge tiden som undskyldning for ikke at gøre “det rigtige”. Vi bilder os selv ind, at det er ok at bruge tiden som undskyldning for ikke at være rollemodel for sund og effektiv adfærd, for ikke at være nærværende i relationerne, for ikke at sætte en krystalklar retning for holdet både individuelt og samlet, for ikke at forventningsafstemme rammerne tydeligt, for ikke at følge op regelmæssigt og for ikke at være involverende og inspirerende som leder…

Men det er og bliver en undskyldning – og den holder ikke…

Min intention med den alvorlige snak om tid og travlhed er at hjælpe dig til at blive den leder, du drømmer om at være samtidig med, at du lever et liv, du ikke fortryder.

Mine hårde og brutale budskaber i forhold til tid og travlhed er følgende;

TID

Det giver ikke mening af diskutere tid – der er den tid der er! Ufleksible 24 timer i døgnet, til gengæld 24 nye timer hver eneste dag! Der kommer ikke nogen og forærer dig flere timer i døgnet en dag. Så det er ikke tiden, der er problemet. Men din evne til at prioritere tiden.

TRAVLHED

Højt tempo er ok og nødvendigt nogen gange. Men at have for travlt er i virkeligheden tegn på dovenskab. Arbejder du flere timer om ugen end du ønsker og arbejder du i så højt et tempo, at du ikke kan være nærværende (hverken hjemme eller på arbejde), er du helt sikkert doven. Du er udviklings-doven!

At have for travlt er tegn på, at du er blevet draget af komfortzonen. I stedet for at udvikle dig i potentialezonen, har du bevidst eller ubevidst valgt at skabe travlhed. Enten ved at ville gøre det hele selv eller ved at ”finde på” flere opgaver inden for din komfortzone (f.eks. opgaver, der hører til din specialist-rolle og som du ved, du er rigtig god til).

Som leder er ledelse dét fag, du skal være specialist i. Og ledelsesopgaver er dét, du skal bruge din tid og energi på, herunder at gøre det trygt og naturligt for dine medarbejdere løbende at udvikle sig. Både at holde sig faglig relevante men også løbende at arbejde med adfærden. Løbende at tænke nye tanker og gøre nye handlinger.

For at komme ud af den komfortable travlhedsfælde – som i virkeligheden får dig længere og længere væk fra de resultater og det liv, du ønsker at skabe – skal du sætte dig et ambitiøst mål om, at du både vil vækste resultaterne og gå ned i tid. Det skal være så ambitiøst, at du i første omgang ikke aner, hvordan du skal lykkes med det. For det er kun ambitiøse mål, der gør ændring af adfærd relevant.

Og én ting, der er lige så sikkert som amen i kirken er, at ”hvis du vil have et andet resultat end det, du har i dag, må du nødvendigvis gøre noget andet, end du gør i dag”. Det kræver, at du i første omgang skaber et krystalklart billede af, hvorfor du ønsker at ændre adfærd og dernæst med åbent sind brainstormer på hvordan.

Når du viser dine medarbejdere, at du selv er villig til at bevæge dig væk fra komfortzonen for at udvikle dig og skabe nye resultater, er det så meget nemmere som leder at forvente og måske endda forlange, at de gør det samme. Og det er den korteste vej til at udfolde potentialet og skabe markant bedre resultater.

Rie Dalsgaard

__________________________________________________________________

Som mennesker er vi draget af komfortzonen – og det er bare nemmere at skabe travlhed med ”nemme” opgaver end det er at udvikle os i potentialezonen og bruge tiden på det ”rigtige”. Også som ledere.

Hvis du er en både ambitiøs og medmenneskelig leder, der er klar til at udfolde dit potentiale og skabe endnu bedre resultater, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak på rd@empowerpeople.dk.

Eller tjek HUMAN LEADERSHIP programmet ud her.

Som leder er du en stemme – ikke et ekko…!

By Blogindlæg

At være en stemme kræver, at du også tager hjertet med på arbejde. At være en stemme, ikke et ekko betyder kort fortalt, at du skal være autentisk. Du skal turde være det menneske du er. Du skal turde stå op for dét, du tror på i leder rollen. Du skal turde gå efter de ambitiøse mål, som du er passioneret for at realisere. Du skal turde træffe de svære beslutninger. Du skal turde være upopulær. Du skal turde ”træde frem”, ikke vente på at blive opdaget. Du skal turde gå forrest. Du skal turde gå imod strømmen. Du skal turde gøre det rigtige, selvom det er svært. Du skal turde mene noget, selvom der er risiko for at nogen ”dømmer dig ude”. Kort sagt, du skal turde forlade komfortzonen for dagligt at træne i potentialezonen.

Jeg ved, at du både har en skarp hjerne og et stort hjerte – ellers ville mine indlæg ikke appellere til dig. Spørgsmålet er bare, om du som leder også tager begge dele med på arbejde?

Som leder er du sat i verden for at gøre en positiv forskel for dit hold. Din primære opgave som leder er at hjælpe dine medarbejdere med at udfolde potentialet – individuelt og samlet – så I sammen skaber endnu bedre resultater i år i forhold til sidste år.

Den korteste vej til at lykkes med det, finder du ikke ved at søge udenfor dig. Eller ved at løbe hurtigere eller arbejde endnu flere timer i døgnet. Den korteste vej til at lykkes som leder finder du heller ikke ved at fylde leder værktøjskassen med flere værktøjer, som du alligevel ikke bruger i hverdagen.

Den korteste vej finder du ved at vende blikket indad. Ved at booke en række møder med eksperten i dit liv. Nemlig dig!

DU er dit vigtigste ledelses værktøj!

Du og din måde at være på er afgørende for, i hvor høj grad du lykkes i rollen som leder. Som leder skaber du ikke resultaterne selv, du skaber dem gennem andre. Gennem andre mennesker. Derfor er det afgørende, at du er menneskelig. At du giver dig selv menneskelige vilkår, og at du leder dine medarbejdere som om de er mennesker.

Som mennesker er vi – når alt kommer til alt – følelses styret. Og det faktum tager du højde for, når du som leder også tager hjertet med på arbejde. Når du kommunikerer fra hjertet ved dine medarbejdere godt, at du tager et medansvar for, at de både lykkes og trives. De ved, hvad du står for og hvor de har dig. De ved, hvilke ambitiøse mål du brænder for at nå. De ved, at du er i stand til at træffe de svære beslutninger og eksekvere dem på en menneskelig måde. De ved, at du tager ansvaret, når I som hold ikke lykkes og de ved, at holdet får æren, når I lykkes.

At være en stemme og en succesfuld menneske-leder kræver, at du både tør at være upopulær og at du formår at holde egoet i kort snor. At du tør at træffe og kommunikere vigtige beslutninger selvom andre er uenige og måske endda også reagerer følelsesmæssigt på det. For hvis ikke du tør at være upopulær, kommer frygten til at styre dig og din adfærd. I stedet for at kommunikere og agere fra hjertet, forsøger du at ”regne den ud” fra hovedet. Og så er du i fuld gang med at gå ego-omvejen…

Derfor er det også afgørende, at du som menneske-leder formår at holde egoet i kort snor. At du formår at holde frygten ud i strakt arm. At du formår at tænke de nye tanker og gøre de nye handlinger, selvom det føles svært og måske endda farligt (f.eks. at uddelegere ansvar og at lade dine folk ”shine” i stedet for dig). At forlade komfortzonen og dagligt træne i potentialezonen er den korteste vej til nye resultater. Dog ikke den nemmeste…

Udvikling er sårbart for os alle, så derfor den naturlige modstand og lysten til at blive i komfortzonen. Kun når du løbende udvikler dig mentalt, forbliver du relevant – husk det!

                                                                                                                                

Føles det grænseoverskridende at indgå et samarbejde med en coach?

Hvis ja, kan jeg love dig, at det er helt ufarligt. Til gengæld kan en coach hjælpe dig med både at se og udfolde dit potentiale, så du bliver den stemme og den leder du ønsker at være. Skriv til mig, hvis du har spørgsmål eller er klar til for alvor at sætte skub i dine resultater som leder.

 

Som ambitiøs leder er du modig – men tør du gå forrest i et tiltrængt paradigmeskifte…?!

By Blogindlæg

Tiden er for længst løbet fra den autoritære ledelsesstil. Og tiden har sådan set aldrig været til den travle og distancerede ledelsesstil, som mange ledere praktiserer i dag. Så det er på høje tid, at vi som ledere tager faget ledelse af mennesker alvorligt – og begynder at lede vores medarbejdere som om de var mennesker! I hvert fald hvis vi ønsker medvind i forhold til eksekvering – for selv den mest geniale strategi er som bekendt værdiløs, hvis vi ikke formår at eksekvere den via vores folk.

Succesfulde ledere har både skarpe hjerner og store hjerter med på arbejde. For som leder skal du både kunne træffe de svære beslutninger og eksekvere dem på en medmenneskelig måde. Som leder er dine primære ressourcer (stadig) mennesker og din primære opgave er at skabe grobund for at menneskelige potentiale forløses, så dit team – individuelt og samlet – overgår sig selv og leverer de ambitiøse resultater, du på holdets vegne har sagt ja til at levere.

At skabe nye og endnu bedre resulter kræver, at du som leder har et sprog for og kan arbejde med personlig udvikling. For nye resultater kræver, at du kan hjælpe dine folk til at tænke nye tanker og gøre nye handlinger, selvom det føles både svært, ukomfortabelt og måske endda farligt.

Derfor er det tid til HUMAN LEADERSHIP! Det er tid til at forstå, at vi som mennesker er drevet af komfortzonen – uanset hvor kloge, erfarne eller modige vi er. Og som leder er din succes afhængig af, at du kan hjælpe dig selv og dine folk til at blive i potentialezonen indtil den nye adfærd er blevet en del af en udvidet komfortzone. Som mennesker har vi alle både en komfortzone og en potentialezone, men de er forskellige. Derfor kræver succesfuld ledelse af mennesker både nærvær og et langsommere tempo. At skabe plads til dét starter med, at du opgraderer dine tanker og følelser i forhold tid.

Din tid kommer fra dig! Du bestemmer, hvordan du bruger din tid – også selvom det ikke altid føles sådan. ”At have for travlt” er bare en undskyldning. En undskyldning for at blive i komfortzonen. At træffe nye beslutninger og prioritere tiden anderledes ligger i potentialezonen. Derude hvor de fleste af os har brug for omsorgsfuld sparring for at lykkes med at tænke nye tanker og gøre nye handlinger, selvom det føles svært.

Det kræver mod at lave et paradigmeskifte – og det kræver nærvær. At være nærværende og i stand til at skabe et trygt rum for udvikling for dine folk er en afgørende kompetence at styrke som leder. Og det er en kompetence, der starter i hjertet. At have hjertet med på arbejder og at turde vise, hvem du er som både menneske og leder kræver også både mod og nærvær. At forandring føles farligt er menneskeligt. Jo mere menneske du tør at være som leder – jo nemmere bliver det for dine medarbejdere at bevæge sig ud af komfortzonen. Jo nemmere bliver det for dem at tænke de nye tanker og gøre de nye handlinger der skal til for, at I lykkes på et nyt niveau. Og det er i bund og grund opgaven som leder!

Rie Dalsgaard

                                                                                                                                 

HUMAN LEADERSHIP forløbet får du indsigter og værktøjer til at løfte dit lederskab, så ledelse af mennesker bliver nemmere. Jeg ved, at dit potentiale som leder er endnu større end du udlever lige nu. Der er noget, du længes efter. Ellers ville du højst sandsynligt ikke læse med på mine indlæg.

Jeg ved også, at det kræver mod at committe sig til udvikling – derfor tilbyder jeg dig op til en kort gratis samtale – til afklaring i forhold til forløbet eller til ledersparring på en konkret udfordring.

Effektiv kultur

Som leder deler du dine fejl – og bliver en bedre leder

By Blogindlæg

En af dine vigtigste opgaver som leder er at være rollemodel for sund og effektiv adfærd, så du skaber en kultur, der eksekverer strategien. Og ikke ”spiser den til morgenmad”, som Peter Drucker er kendt for at have sagt. Kulturen i din organisation eller afdeling er summen af din og dine medarbejderes adfærd. Summen af jeres tanker, følelser og handlinger. Og det er det, uanset om du bevidst arbejder med at skabe en sund og effektiv kultur eller ej.

Når du som leder deler dine fejl, viser du dine medarbejdere, at det er ok at lave fejl, så længe de tager ansvar og veksler fejlen til læring. Samtidig viser du holdet, at du også bare er et menneske. Begge dele bidrager til åben og ærlig kommunikation, som er afgørende for, hvor meget du som leder får lov til at udfordre hver enkelte medarbejder til at udfolde sit fulde potentiale.

Ledelse opleves som en svær disciplin for mange. Disciplinen i sig selv er ikke sværere end så mange andre discipliner. At blive en virkelig god leder, kræver blot virkelig meget træning. Ligesom alt andet vi gerne vil være gode til. Men mange ledere ”spiller kamp” hele tiden og prioriterer ikke tid til hverken træning eller evaluering. Det er synd. Konsekvenserne ses på de stigende antal sygedage, stressramte, langtidssygemeldinger – og jo dermed også på resultaterne.

Som leder er din primære opgave at sætte retningen og skabe resultaterne sammen med andre. Og som leder har du et medansvar for at dine medarbejdere både trives og lykkes. Begge dele kræver, at du kender dine medarbejdere så godt, at du præcist ved, hvilken individuel og fælles ledelsessupport de har brug for fra dig for at udfolde potentialet.

Derfor er det vigtigt, at du tør at dele dine fejl og sårbarheder. Tør at åbne op. Tør at vise hvem du er og hvad du står for. Tør at have en holdning. Tør at være upopulær. Tør at vise at du også bare er et menneske. Selvfølgelig stadig med øje for den professionelle relation.

”Failure is success in progress” er en påmindelse om, at ”den direkte vej til succes” ikke findes. Vi begår alle sammen fejl. Store som små. Og måske er der i virkeligheden en korrelation mellem hvor mange fejl vi har turdet begå og størrelsen på vores succes.

Så i stedet for at bruge en masse energi på at skjule vores fejl i et forsøg på at ”bevare et fejlfrit image”, kunne vi bruge energien på at kaste os ud i alle de spændende opgaver og projekter, som ligger på kanten af komfortzonen. Ude i potentialezonen. De opgaver og projekter som giver os sommerfugle i maven – og som vi ved, vi ville lære en hel masse af… hvis vi altså turde! Hvis vi turde at begå fejl. Hvis vi turde vise omverdenen, at ”vi er gode nok, selvom vi indimellem rammer ved siden af”. Og hvis vi turde blive ved, indtil målet er nået. Som ledere går vi forrest – også i forhold til at dele vores fejl – så vi er rollemodeller for en effektiv kultur.

”Vejen til succes og fiasko er den samme – nogen stopper bare, inden de har nået i mål!”

Dit vigtigste ledelsesværktøj er dig selv. Så jo mere tid, du bruger på at træne ledelse, begå fejl og reflektere over din ledelsesgerning, jo bedre lærer du dig selv at kende. Jo bedre du kender dig selv og rummer både dine lyse og mørke sider (hvilket vi alle har som mennesker), jo nemmere er det at rumme forskellighed og at yde personbestemt ledelse. Dét er en vigtig ledelseskompetence i forhold til at udfolde hele holdets potentiale. Og at udfolde potentialet er den positive forskel, du som leder er sat i verden for at gøre.

Det kan læres af alle, som tør at være sårbare, og som er villige til at træne. Er du?

/Rie

Som leder er du rollemodel – spørgsmålet er bare, for hvad…?!

By Blogindlæg

Som leder er du allerede rollemodel. Den dag du takkede ja til stillingen som leder, blev du rollemodel. Spørgsmålet er bare, om du er en god én af slagsen? En god rollemodel bruger sin tid effektivt. En god rollemodel bruger tiden på det vigtige; nemlig de aktiviteter og relationer, der giver de ønskede resultater. For at kunne vælge de vigtige aktiviteter og vigtige relationer, er det afgørende, at du ved, hvilke resultater du brænder for at skabe. Både personligt, privat og professionelt. Så, at være en god rollemodel som leder kræver din fulde opmærksomhed.

Efter din ledertransformation, hvor du for alvor er trådt i karakter som den leder, du ønsker at være, er det afgørende at ”tune” ind på din adfærd. Det er afgørende, at du bliver en god rollemodel for effektiv adfærd. At være en rollemodel kræver, at du er bevidst om din adfærd og konsekvenserne af den. Både de positive og de negative konsekvenser.

I rollen som leder af andre mennesker bliver du iagttaget, observeret og studeret i alt, hvad du siger og gør. Og alt hvad du ikke siger og ikke gør, bliver vurderet, fortolket og distribueret. Det er menneskeligt – og et grundvilkår som leder. Et grundvilkår du bevidst skal forholde dig til. Vil du overhovedet være leder, når dét er et grundvilkår? Hvis ja, er det på høje tid bevidst at blive en god rollemodel.

FRA UBEVIDST ROLLESPIL TIL BEVIDST ROLLEMODEL

En ubevidst tilgang til ledelse holder ikke i 2019. En ubevidst tilgang hvor du lader som om, at de eneste ledelsesværktøjer, du har, er løb-hurtigere- og arbejd-flere-timer-i-døgnet-redskaberne. (En ”anelse” sat på spidsen… I know… men jeg er sikker på, at du fanger pointen.) At have travlt med ubevidst at bruge tiden på tilfældige aktiviteter og relationer, fordi du ikke helt ved, hvilke resultater du vil skabe, har ikke noget med ledelse at gøre.

Bevidsthed kræver et langsommere tempo. Til gengæld skaber din bevidste adfærd som leder hurtigere resultater. Når du er bevidst om, hvilke resultater du brænder for at skabe, bevidst bruger tiden på de aktiviteter og relationer, der giver disse resultater og bevidst tydeliggør, hvilken adfærd du forventer på dit hold, lander resultaterne hurtigere end hvis du ubevidst drøner videre i højt tempo.

Hvis du som leder ikke investerer tid i din egen udvikling, både som menneske og som leder, risikerer du, at gøre ledelse meget sværere for dig selv end nødvendigt. Du risikerer at bruge hovedparten af din tid og energi på at spille rollespil – at forsøge at gøre det, du tror, der er forventet af dig i rollen som leder – i stedet for at være dig selv i lederrollen. At være dig selv kræver, at du kender dig selv rigtig godt og at du har fordybet dig i udviklingen af dit eget ledelsesfundament samt øvet dig i at kommunikere det klart og tydeligt. Også når det er svært. Og når du kun har kort betænkningstid. Jo mere du hviler i dig selv, jo nemmere er det bevidst at være en god rollemodel.

SOM LEDER SKABER DU ”RINGE I VANDET”

Som nævnt kræver det din fulde opmærksomhed at være en god rollemodel, da din adfærd bliver iagttaget og vurderet hele tiden. Det overraskende her er, at det ikke er udadrettet opmærksomhed, det kræver. Det er opmærksomhed rettet indad. En opdagelsesrejse, hvor du bliver klogere på, hvem du er og hvad du står for, både som menneske og som leder. Samt en udviklingsrejse, hvor du træner ny adfærd og bevidst kommunikerer dét, du står for. Bevidst viser hvem du er, velvidende at ikke alle vil være lige vilde med dig. Det er ok.

Det er vigtigt at skelne mellem personlighed og adfærd – at være og at gøre.

Du er som du er. Og din personlighed skal fremkaldes endnu tydeligere, så dine medarbejdere ved, hvem du er og hvad du står for. Så de kan beslutte sig for, om de kan stå inde for de plusser og minusser, der følger med dig. Så de bevidst kan tage stilling til, om de vil være en del af dit hold eller ej.

Din handlinger skal du gøre en god leder værdig. Opfør dig som en leder. Gå forrest. Sæt en ambitiøs retning. Forventningsafstem tydeligt med alle. Vær en god rollemodel for effektiv adfærd.

Som leder skaber du ”ringe i vandet”. Hvem du er og hvad du gør skaber ”ringene i vandet”. Hvilke ”ringe i vandet” skaber du…?

/Rie

 

succes som leder

Som leder sætter du både dig selv og holdet op til succes – for hvad er alternativet…?!

By Blogindlæg

Alternativet kan være det modsatte; nemlig fiasko. Eller med lidt held ”mellem-gode resultater”. Alternativet er, at du ubevidst kører videre på autopilot. Ubevidst fortsætter med OK-resultater, der hverken er vildt gode eller vildt dårlige.

Succesen starter hos dig som leder. Succesen starter med, at du har modet til udvikle dig i rollen som leder for derefter at stå i spidsen for holdets transformation. Og ja, det er nemmere sagt end gjort. Dét er årsagen til, at du som leder får en højere løn end resten af holdet 🙂

Alle ledere ønsker at gøre en positiv forskel. Alle ledere ønsker at være den, der skaber nye resultater og ”skriver historie”. Alle ledere ønsker at efterlade et markant bedre resultat. Hvorfor er der så så få ledere, der skiller sig ud fra mængden og rent faktisk gør det?

Fordi ønsker ikke altid bliver opfyldt. Et ønske er blot en tanke. En luftig tanke der ikke er ”sat strøm til” (endnu). Det er der til gengæld på et mål. Vel at mærke et ambitiøst mål, som blot ved tanken giver dig sommerfugle i maven. Og som du er fast besluttet på at nå. Uanset at det kræver, at du som leder bevidst skal forlade komfortzonen for bevidst at træne nye kompetencer i potentialezonen og dagligt bevidst gøre nye handlinger.

Hvornår har du sidst været så fast besluttet på at nå et mål?

Hvis du er én af de få, der regelmæssigt sætter dig ambitiøse mål og når dem, lyder der kun klapsalver herfra. Hvis du er én af de mange, der drømmer om ambitiøse resultater i livet men ikke rigtig får gjort noget ved det, håber jeg, at dette skriv skubber dig ud af komfortzonen. Får dig til at mærke efter. Får dig til at turde at erkende, at du har et langt større potentiale end det, du udlever lige nu. Og får dig til at indse, at det er dit ansvar at udfolde det.

At sætte dig selv op til succes kræver i første omgang, at du tør at tro på potentialet og tør at sætte ambitiøse mål (dit B). Derefter kræver det mod til at erkende, hvor du er i dag (dit A). Og derfra er opskriften simpel. Ikke nødvendigvis nem, men simpel. For at komme fra A til B skal du dagligt gøre handlinger, der ligger udenfor komfortzonen. Det vil sige, noget du ikke er vant til at gøre. Noget du synes er svært og som højst sandsynligt føles akavet de første gange, du gør det. For

”hvis du vil have et andet resultat end det, du har i dag,
må du nødvendigvis gøre noget andet end det, du gør i dag.”

Det er simpelt. Let forståeligt. Men svært at gøre for de fleste af os. Også for ledere. Hvorfor? Fordi vi er mennesker. Fordi vi er udstyret med en hjerne, hvis primære opgave er at passe på os. At holde os uden for fare. Så ja, det er svært at tage styringen over din tryghedssøgende hjerne. Men alternativet er, at den tager styringen over dig – og som en magnet drager dig tilbage i komfortzonen.

Så – hvad så, at det er svært? Det er vel ikke en god nok undskyldning for ikke at gøre det? Hvis det er det, der skal til for, at du giver dig selv muligheden for at skabe de resultater, du drømmer om.

Dit hold har brug for, at du tør gå forrest. Både i forhold til selvudvikling og i forhold til at sætte ambitiøse mål og tro på dem.  De har brug for, at du sætter retningen. Og at du skaber rammerne for udvikling. Den store fordel ved som leder at gå forrest med selvudviklingen (også kaldet mentaltræning = træning udenfor komfortzonen) er, at det er så meget nemmere at give dine folk den tilsvarende ambitiøse ledelsessupport, de fortjener. Og som er nødvendig for, at de tør udfolde potentialet. Når du på egen krop har mærket, hvilke mekanismer der er i spil i potentialezonen, er det nemmere også at sætte dit hold op til succes, både enkeltvis og samlet.

Har du et ønske eller en drøm, der skal sættes strøm til?

Som med alle andre store ”rejser” starter også denne med et enkelt skridt. Hvad skal være dit første skridt?

/Rie

 

Rollen som leder

Som leder er det ikke altid nemt at gøre det rigtige – men det gør det ikke rigtigt at vælge det nemme..!

By Blogindlæg

Indsigten i overskriften er måske en øjenåbner for dig. En øjenåbner fordi det går op for dig, at også du nogen gange vælger ”det nemme”, når du burde have valgt at gøre ”det rigtige”. Når du vælger ”det nemme” i rollen som leder, bruger du typisk tiden på dét, du ved, du er god til. Du bruger tiden på aktiviteter indenfor din komfortzone. Nogle at disse aktiviteter er ”rigtige”, da de bidrager til de resultater, du ønsker at skabe. Men da du som leder jo også bare er et menneske, er jeg ret overbevist om, at ikke alle dine ”nemme” aktiviteter aktivt bidrager til din succes som leder. Måske tværtimod. Hvis det er tilfældet, kan indsigten i overskriften også blive nøglen til din succes.

Lad os starte med en evaluering af dig i rollen som leder: På en skala fra 1-10 (hvor 10 er top-karakter), hvor succesfuld er du som leder? (Hånden på hjertet. Din ærlige evaluering – hverken for lidt eller for meget – er den eneste, du rigtig kan bruge til noget.) Hvor godt lykkes du med at skabe de ønskede/forventede resultater? Hvor god er du i rollen som leder til at sætte retning, sætte det rette hold, se og udfolde dine medarbejderes potentiale? Og sidst men ikke mindst, hvor god en rollemodel for effektiv adfærd er du?

Med effektiv adfærd mener jeg, at du bruger tiden på de aktiviteter, tanker, opgaver, møder og projekter, som giver dig de resultater, du ønsker at skabe i dit liv = de ”rigtige” aktiviteter. Ikke-effektiv adfærd er, når vi bruger tid på ”nemme” aktiviteter, som ikke er ”rigtige”. Hvorfor gør vi overhovedet det? Det gør vi, fordi vi er mennesker. Hvis vi står overfor en opgave, som vi synes er svær (udenfor komfortzonen), skal vi meget bevidst og aktivt vælge at gå i gang med den. For ellers ”hjælper” vores hjerne os automatisk tilbage til komfortzonen, hvor vi kaster os over én de ”nemme” aktiviteter, som vi ved, vi er gode til at løse. Og det giver os selv undskyldningen ”nu har jeg ikke tid” (til den svære men rigtige opgave). De ”nemme, ikke-rigtige” aktiviteter er forskellige fra leder til leder. Men det kunne være, at du bruger tid på at løse opgaverne selv i stedet for at uddelegere ansvaret til en medarbejder. Det kunne være, at du bliver inde på kontoret i stedet for at gå ud og snakke med dine folk. Det kunne være, at du fordyber dig i nogle unødige detaljer i stedet for at tage den svære samtale. Det kunne være, at du igangsætter et nyt projekt i stedet for at håndtere den knapt så gode feedback fra året tilfredshedsundersøgelse. Det kunne være, at du bruger tiden på drift i stedet for at tænke ambitiøse tanker på holdets vegne. Eller det kunne være, at du i rollen som leder blander dig i medarbejdernes metoder i stedet for at forventningsafstemme et tydeligt resultat. Find selv på flere, der er relevante for dig…

Din evalueringen af dig selv i lederrollen er dit udgangspunkt. Men inden vi vender fokus mod fremtiden, er jeg nysgerrig på, hvordan du måler din succes. Måler du den i forhold til tidligere resultater? Eller måler du din succes i forhold til dit potentiale fremover?

Hvad nu hvis jeg siger, at du har et langt større potentiale som leder end det, du udlever? Men at du enten ikke har turdet se det eller satse på det…

Nu har du et valg. Du kan vælge at gøre noget andet eller fortsætte, som du plejer. Det store spørgsmål er, om du virkelig ønsker at finde ud, hvor god du kan blive i rollen som leder? Hvis du ikke gør, er det også helt ok. Ikke alle ønsker at løbe den risiko. Ikke alle ønsker at bevæge sig udenfor komfortzonen og træne i potentialezonen dagligt, hvilket det typisk kræver at udfolde et potentiale.

Hvis du stadig læser med, tænker jeg, at du intuitivt ved, at du har et endnu større potentiale i rollen som leder. Og at du også gerne vil udfolde potentialet, selvom det måske virker skræmmende. Fedt!

Lad mig give dig mit bud på den korteste vej til de ekstraordinære resultater, du drømmer om at skabe som leder:

 1. Første skridt er at eje din identitet i rollen som leder. Det vil sige, at du har givet slip på din identitet som mega-dygtig-specialist. Dit primære fag som leder er ledelse, så det er ledelse af mennesker, du skal være mega-dygtig til. At du ejer din lederidentitet betyder også, at du er i fuld gang med eller allerede har gennemgået din transformation fra chef til leder.
 2. Med udgangspunkt i din lederidentitet sætter du dig et ambitiøst mål. Et mål der svarer til potentialet. Giv dig god tid og gør dig umage, for målet skal beskrives så specifikt og tydeligt, at du både har et klart billede af, hvordan målopfyldelsen ser ud og en masse sommerfugle i maven, som vidner om, at du har strakt dig langt nok ud af komfortzonen og ind i potentialezonen.
 3. Næste skridt er at få identificeret de ”rigtige” aktiviteter, som gør, at du lykkes med målsætningen. Deriblandt måske en del nye leder-kompetencer, som skal læres og trænes.
 4. Ligeså vigtigt er det, at du er bevidst om, hvilke ”nemme” men ikke ”rigtige” aktiviteter, du har tendens til at ty til i stedet for at bevæge dig ud af komfortzonen. For det er dét mønster, du skal bryde.
 5. Succesformlen er ret simpel; stop med overspringshandlingerne (de nemme men ikke rigtige aktiviteter fra step 4) og brug din tid og energi på de relationer og aktiviteter (de rigtige aktiviteter fra step 3), der sikrer, at du realiserer dit ambitiøse mål.
 6. På nøglen til succes står der vedholdenhed. Altså at du bliver ved hele vejen i mål. Uanset hvad der sker og hvad der skal til, så fortsætter du. I denne fase er det for de fleste afgørende, at du har committet dig overfor en sparringspartner, som både kan minde dig om dit potentiale, dit ambitiøse mål og baby-step-strategien. Fiasko findes kun, hvis du giver op.
 7. Sidst men ikke mindst; evaluer løbende, lær af dine fejl og fejr både din små og store succeser undervejs.

Syv simple skridt? Ja.

Nemme at eksekvere? Nej! Hvorfor? Fordi vi er mennesker. Og som mennesker er vi ofte vores egen største forhindring.

Mulige at eksekvere? Ja. De syv simple men ikke-nemme skridt er mulige for enhver leder, der VIL finde ud af, hvor stort potentialet er. Og dermed har modet til at bevæge sig ud komfortzonen for at træne i potentialezonen længe nok.

Ring eller skriv, hvis jeg skal hjælpe dig i gang eller hele vejen i mål.

/Rie

Som leder står du stærkt i dig selv – for DU er dit vigtigste ”ledelsesværktøj”

By Blogindlæg

Det er ikke nemt at være en god leder. Du er ”på scenen” fra morgen til aften. Alt hvad du siger og gør bliver iagttaget, evalueret og diskuteret. Alt hvad du ikke siger og ikke gør bliver nærstuderet, vurderet og distribueret. Du skal hele tiden være et skridt foran, selvom du føler dig bagud. Du skal rumme alle dine forskellige medarbejdere, selv når de er irriterende. Du skal være krystalklar og kontinuerlig i din kommunikation, for ellers opstår der misforståelser. Du skal sætte ambitiøse mål og tro på dem, også de dage du er i tvivl. For selvfølgelig er du det en gang imellem. Du er også bare et menneske. Derfor er det afgørende, at du som leder investerer i at skabe et solidt ledelsesfundament for dig selv, så du bliver dit eget stærkeste ledelsesværktøj. 

De fleste ledere i dag er veluddannede, så det er hverken mangel på konventionel uddannelse eller ledelseskurser, der er årsagen til at ledelse af menneske kan føles overvældende og uhåndterbart indimellem. Tværtimod. Det er på tide, vi får ledelse af mennesker ud af de akademiske tåger og ned på jorden, hvor den hører til. Ned i øjenhøjde. For nærvær er en betingelse for at kunne være en god leder i praksis.

Det betyder ikke, at vi skal kassere uddannelse og kurser – det er vigtigt at lære nyt, så du som leder forbliver relevant. Min pointe er bare, at hvis ikke du har dig selv med i din lederrolle, får du heller ikke dine medarbejdere med. Din vigtigste opgave som leder er at skabe resultaterne gennem dine folk. At have dig selv med er en forudsætning for at skabe følgere. Og det kræver en lavpraktisk og menneskelig tilgang til ledelse.

NÆRVÆR ER NØGLEN

For at kunne stå stærkt i lederrollen som DIG, skal du i første omgang være nærværende overfor dig selv. Du skal kende dig selv rigtig godt. Derudover skal du kunne lide dig selv, så du med rank ryg står op for det, der er vigtigt for dig. Og ja, det er med risiko for at blive upopulær hos nogen. Men jo stærkere du står i dig selv og jo skarpere du kommunikerer ”din måde at være leder på”, jo nemmere bliver det for følgerne at vælge dig til. Og for de andre at vælge dig fra. Og selv for dem midt imellem bliver det nemmere. De er måske ikke enige med dig, men fordi du er tydelig, kan de respektere dig for det.

Jo stærkere et ledelsesfundament, du skaber for dig selv, jo nemmere bliver det at være en nærværende leder. Jo nemmere bliver det også for dig at være kraftfuld i de 7 ledelseskompetencer; Rollemodel, Relationer, Retning, Rammer, Rytme, Regler og Resultater.

Så hvorfor står vi så ikke bare naturlig stærkt i os selv?

Det gør vi ikke, fordi vi er mennesker. Et menneskeligt vilkår er, at vi med både jævne og ujævne mellemrum bliver i tvivl. Og bange. Det er virkelig sårbart at stille sig frem. Vi er bange for at stille os ind i ”rampelyset” og blive set, som den vi er. Bange for at fejle. Bange for ”ikke at være god nok”. Bange for at træde ud af komfortzonen.

HVORDAN OVERKOMMER VI FRYGTEN?

Den nemme ”løsning” er at skabe travlhed med noget andet. Når vi er i tvivl eller bange (for at stå frem, sige nej, være tydelig, sætte grænser, mærke efter, etc.)  vælger vi at skabe travlhed med en masse opgaver indenfor komfortzonen. Vi vælger at have så travlt, at vi ikke har tid til at være nærværende. Ikke har tid til at sænke tempoet og mærke efter. Ikke har tid til at udvikle os og udfolde vores potentiale. Ikke har tid til at bidrage der, hvor vi skaber allermest værdi.

Problemet er bare, at vi selv skal leve med konsekvenserne af det valg. Og det ved vi godt inderst inde…

Som så meget andet i livet, er det lidt paradoksalt; På den ene side higer vi som mennesker efter at blive set, hørt og accepteret som den, vi er. På den anden side tør vi ikke stå frem og vise hvem vi er, fordi vi er bange for at blive ”dømt ude”.

For mig var det decideret frygt for at blive ”udstødt”. Rationelt gav det ingen mening. Men irrationelt føltes det som liv eller død.

Så hvordan overkommer vi frygten – og finder modet til at stå stærkt i os selv? Det gør vi ved at tage en bevidst beslutning. Og det gør vi ved at blive eksplicit med konsekvenserne;

 • Hvad får jeg positivt ud af at blive i komfortzonen og gøre som jeg plejer?
 • Hvad er konsekvenserne ved, at jeg bliver ved med at ”spille lille” og ikke er tro overfor mig selv og mit potentiale?
 • Er jeg villig til at leve med de konsekvenser?
 • Hvad ville jeg positivt få ud af at turde stå stærkere i mig selv? Turde udfolde mit potentiale? Turde gå efter det (arbejds)liv, der føles rigtig for mig?
 • Hvad er det værste der kan ske?
 • Og hvad så hvis det sker?

Som mennesker er vi vores egen største forhindring. Det gælder også dig. Og dine medarbejdere. Når du står stærkere i dig selv, kan du meget nemmere hjælpe dine medarbejdere til det samme.

Så hvad vælger du?

At forsætte med de to meget ineffektive ”ledelsesstrategier”; løb-hurtigere og arbejd-flere-timer-i-døgnet eller at blive dit eget vigtigste ledelsesværktøj…?

Glæder mig til at høre fra dig.
/Rie

 

Som ambitiøs leder har du hjertet med på arbejde – det er ikke nok at ”kunne regne den ud”…!

By Blogindlæg

Som leder er du sat i verden for at gøre en positiv forskel. For at sikre at dit hold skaber endnu bedre resultater end tidligere. Og endnu bedre resultater end hvis holdet ikke havde en leder. Det kræver, at du både evner at se og at udfolde potentialet. Potentialet i individet, i holdet og i forretningen. At se potentialet i mennesker – i dig selv og dine folk – er en kompetence, der starter i hjertet.

Som mennesker er vi følelses-styret, eller irrationelle. Også de såkaldt rationelle. ”Der er ikke en eneste beslutning i et menneskeliv, som ikke i afgørende grad er styret af følelser” (s. 304 i Dr. Zokaroffs Testamente – en bog om menneskehjernen af Peter Lund Madsen). Derfor tager ambitiøse ledere både sin skarpe hjerne og sit store hjerte med på arbejde.

”At skabe endnu bedre resultater med de samme eller færre ressourcer” er den korte beskrivelse af opgaven som leder. Dine primære ressourcer som leder er stadig mennesker. Mennesker af kød og blod. Mennesker med tanker og følelser, der fører til handlinger. Eller mangel på samme. Summen af handlinger giver resultaterne. Derfor er du som leder resultat facilitator. At være facilitator af nye resultater kræver, at du formår at inspirere dine folk til at tænke nye tanker og til at gøre nye handlinger, selvom det føles ”farligt”. For det gør det. Nye tanker og nye handlinger ligger for de fleste mennesker udenfor komfortzonen, nemlig i potentialezonen. Både komfortzonen og potentialezonen er individuel, men vi har alle begge to. Som resultat facilitatorer hjælper vi folk med at blive i potentialezonen indtil de nye tanker og nye handlinger ikke føles farlige længere. Indtil de er blevet en del af vores nye komfortzone. At stille trygge rammer for udvikling til rådighed for dine medarbejdere kræver, at du tager hjertet med på arbejde.

For uanset baggrund, uddannelser og erfaringer er både du og dine folk først og fremmest mennesker. Som mennesker har vi brug for at blive set, hørt og accepteret som det menneske, vi er. Og når der er udvikling og forandringer på agendaen, har medarbejdere brug for ledelses-support, der hjælper dem til at turde forlade komfortzonen for at træne i potentialezonen. At turde afprøve nye tanker og nye handlinger for at opdage, at det ikke var så farligt, som det føltes. For derved at forblive modige og fortsætte træningen indtil nye kompetencer og vaner er skabt.

Ledelses-support der udfolder potentialet starter i hjertet. For som Theodore Roosevelt sagde:

People don´t care how much you know until they know how much you care”.

Og alle mennesker kan mærke, om du mener det. Så fra hjertet skal du oprigtigt ønske at hjælpe dine medarbejdere til at lykkes. Hjælpe alle – som i, både de irriterende, de ældre, de kloge, de frygtløse, de stille, de provokerende, de unge, de bange, de søde, etc. Hjælpe alle til at overgå sig selv – lykkes med at udvikle sig og løbende skabe nye resultater.

Har du ikke hjertet med i din ledelse, oplever du højst sandsynligt modstand. Og uanset hvor meget du knokler og forsøger ”at regne den ud”, kommer du ikke rigtig nogen vegne. Det føles uoverskueligt og som skruen uden ende. Og inden du ser dig om, er det også begyndt at påvirke din arbejdstid og dit privatliv…

Inderst inde ved du godt, at den ”eneste vej ud” er at gøre noget andet end du plejer…

At kunne yde ledelses-support, der udfolde potentialet, kræver, at du som leder selv tør at gå forrest. At du som leder viser at du selv regelmæssigt forlader komfortzonen for at træne i potentialezonen – at du selv bevidst udvikler dig i lederrollen, i rollen som resultat facilitator.

Gør du det…?

____________________________________________________________

Har du brug for at stå stærkere som dig i lederrollen?

Drømmer du om at kunne yde ledelsessupport, der udfolder potentialet?

Så kom med på HUMAN LEADERSHIP forløbet, hvor du både får lavpraktiske værktøjer, masser af sparring og den ”støttende hånd i ryggen” der gør, at du løfter dig til næste niveau i dit lederskab. Læs om forløbet her.

Er du som leder mest tryg ved at knokle…? Eller er det tid til at ”få lederrollen til at rulle”…?

By Blogindlæg

Som mennesker er vi vanedyr – og vi er udstyret med en hjerne, der gør hvad den kan for at holde os i komfortzonen og spare energi. Derfor bliver vi ved med at gøre mere af det samme, selvom det efterhånden føles knoklende. Det gør vi, fordi vi bevidst eller ubevidst har en oplevelse af, at alternativet er værre. Det føles endnu mere ”op ad bakke” at skulle kigge indad, at skulle erkende at vi selv er en del af problemet og at skulle gå gennem den ukomfortable fase, der er hver gang, noget nyt skal læres. Vi vil hellere knokle videre med at ”skubbe en stor kasse” end at kigge indad og udvikle os, så ”tingene kunne begynde at rulle”. Også som leder.

Rationelt forstår vi godt, at vi skal gøre noget andet end vi plejer for at få et andet resultat end vi plejer. Men irrationelt – der stritter alt i mod…! Og så skynder vi os at få mere travlt med flere opgaver indenfor komfortzonen, så vi har den ”legale” og meget brugte undskyldning for ikke at udvikle os; ”jeg har for travlt” eller ”jeg har ikke tid”. At gøre mere af det samme og håbe på et andet resultat giver ingen mening. Heller ikke selvom du gør mere af det samme i et højere tempo og i endnu flere timer om ugen!

Vi falder alle i travlhedsfælden engang i mellem. Og det er ok. Som ledere er vi jo også bare mennesker. Det afgørende er, at du bliver bevidst om det. I hvert fald hvis din opgave som leder er at vækste eller på anden måde fra år til år at skabe (endnu) bedre resultater gennem og sammen med dine folk.

Menneskelig udvikling er en forudsætning for forretningsudvikling

Hvis du som leder ikke løbende udvikler dig, risikerer du at blive et usynlig glasloft for vækst. Hvis du ikke regelmæssigt forlader komfortzonen – og dermed knoklesporet – risikerer du, at gøre en neutral eller negativ forskel i stedet for at gøre den positiv forskel, som du er sat i verden for at gøre for dit hold. Du risikerer at klappe potentialet sammen i stedet for at udfolde det. Og så bliver det for alvor ”op ad bakke” at skabe nye og bedre resultater.

Som leder skal du gerne være et skridt foran dit hold for at få ”tingene til at rulle”, for at udfolde det uudnyttede menneskelige potentiale. Du skal være et skridt foran, specielt på udviklingssporet. Ellers har du hverken et sprog for eller værktøjer til at stille den ledelsessupport til rådighed, som dit hold har brug for for både at trives og lykkes.

Ledelse af mennesker er en lavpraktisk disciplin

At eksekvere strategien, som giver de nye og ønskede resultater, handler i bund og grund om, at du som leder skaber et trygt rum for udvikling. At du skaber en kultur, hvor træning i potentialezonen er en naturligt del af arbejdet. En kultur hvor det er trygt for både dig selv og dine folk at tænke nye tanker og gøre nye handlinger, selvom det føles svært og ukomfortabelt. For det gør det. Fordi vi er mennesker.  Og med mennesker i udvikling er langsomt hurtigt. Så kun med en skarp hjerne og et stort hjerte lykkes du som leder med at udfolde det menneskelige potentiale på holdet, så I sammen skaber den succes, I alle drømmer om at være en del af.

Rie Dalsgaard