Skip to main content

Som leder er det ikke altid nemt at gøre det rigtige – men det gør det ikke rigtigt at vælge det nemme..!

By 2. maj 2023november 15th, 2023Blogindlæg
Rollen som leder

Indsigten i overskriften er måske en øjenåbner for dig. En øjenåbner fordi det går op for dig, at også du nogen gange vælger ”det nemme”, når du burde have valgt at gøre ”det rigtige”. Når du vælger ”det nemme” i rollen som leder, bruger du typisk tiden på dét, du ved, du er god til. Du bruger tiden på aktiviteter indenfor din komfortzone. Nogle at disse aktiviteter er ”rigtige”, da de bidrager til de resultater, du ønsker at skabe. Men da du som leder jo også bare er et menneske, er jeg ret overbevist om, at ikke alle dine ”nemme” aktiviteter aktivt bidrager til din succes som leder. Måske tværtimod. Hvis det er tilfældet, kan indsigten i overskriften også blive nøglen til din succes.

Lad os starte med en evaluering af dig i rollen som leder: På en skala fra 1-10 (hvor 10 er top-karakter), hvor succesfuld er du som leder? (Hånden på hjertet. Din ærlige evaluering – hverken for lidt eller for meget – er den eneste, du rigtig kan bruge til noget.) Hvor godt lykkes du med at skabe de ønskede/forventede resultater? Hvor god er du i rollen som leder til at sætte retning, sætte det rette hold, se og udfolde dine medarbejderes potentiale? Og sidst men ikke mindst, hvor god en rollemodel for effektiv adfærd er du?

Med effektiv adfærd mener jeg, at du bruger tiden på de aktiviteter, tanker, opgaver, møder og projekter, som giver dig de resultater, du ønsker at skabe i dit liv = de ”rigtige” aktiviteter. Ikke-effektiv adfærd er, når vi bruger tid på ”nemme” aktiviteter, som ikke er ”rigtige”. Hvorfor gør vi overhovedet det? Det gør vi, fordi vi er mennesker. Hvis vi står overfor en opgave, som vi synes er svær (udenfor komfortzonen), skal vi meget bevidst og aktivt vælge at gå i gang med den. For ellers ”hjælper” vores hjerne os automatisk tilbage til komfortzonen, hvor vi kaster os over én de ”nemme” aktiviteter, som vi ved, vi er gode til at løse. Og det giver os selv undskyldningen ”nu har jeg ikke tid” (til den svære men rigtige opgave). De ”nemme, ikke-rigtige” aktiviteter er forskellige fra leder til leder. Men det kunne være, at du bruger tid på at løse opgaverne selv i stedet for at uddelegere ansvaret til en medarbejder. Det kunne være, at du bliver inde på kontoret i stedet for at gå ud og snakke med dine folk. Det kunne være, at du fordyber dig i nogle unødige detaljer i stedet for at tage den svære samtale. Det kunne være, at du igangsætter et nyt projekt i stedet for at håndtere den knapt så gode feedback fra året tilfredshedsundersøgelse. Det kunne være, at du bruger tiden på drift i stedet for at tænke ambitiøse tanker på holdets vegne. Eller det kunne være, at du i rollen som leder blander dig i medarbejdernes metoder i stedet for at forventningsafstemme et tydeligt resultat. Find selv på flere, der er relevante for dig…

Din evalueringen af dig selv i lederrollen er dit udgangspunkt. Men inden vi vender fokus mod fremtiden, er jeg nysgerrig på, hvordan du måler din succes. Måler du den i forhold til tidligere resultater? Eller måler du din succes i forhold til dit potentiale fremover?

Hvad nu hvis jeg siger, at du har et langt større potentiale som leder end det, du udlever? Men at du enten ikke har turdet se det eller satse på det…

Nu har du et valg. Du kan vælge at gøre noget andet eller fortsætte, som du plejer. Det store spørgsmål er, om du virkelig ønsker at finde ud, hvor god du kan blive i rollen som leder? Hvis du ikke gør, er det også helt ok. Ikke alle ønsker at løbe den risiko. Ikke alle ønsker at bevæge sig udenfor komfortzonen og træne i potentialezonen dagligt, hvilket det typisk kræver at udfolde et potentiale.

Hvis du stadig læser med, tænker jeg, at du intuitivt ved, at du har et endnu større potentiale i rollen som leder. Og at du også gerne vil udfolde potentialet, selvom det måske virker skræmmende. Fedt!

Lad mig give dig mit bud på den korteste vej til de ekstraordinære resultater, du drømmer om at skabe som leder:

  1. Første skridt er at eje din identitet i rollen som leder. Det vil sige, at du har givet slip på din identitet som mega-dygtig-specialist. Dit primære fag som leder er ledelse, så det er ledelse af mennesker, du skal være mega-dygtig til. At du ejer din lederidentitet betyder også, at du er i fuld gang med eller allerede har gennemgået din transformation fra chef til leder.
  2. Med udgangspunkt i din lederidentitet sætter du dig et ambitiøst mål. Et mål der svarer til potentialet. Giv dig god tid og gør dig umage, for målet skal beskrives så specifikt og tydeligt, at du både har et klart billede af, hvordan målopfyldelsen ser ud og en masse sommerfugle i maven, som vidner om, at du har strakt dig langt nok ud af komfortzonen og ind i potentialezonen.
  3. Næste skridt er at få identificeret de ”rigtige” aktiviteter, som gør, at du lykkes med målsætningen. Deriblandt måske en del nye leder-kompetencer, som skal læres og trænes.
  4. Ligeså vigtigt er det, at du er bevidst om, hvilke ”nemme” men ikke ”rigtige” aktiviteter, du har tendens til at ty til i stedet for at bevæge dig ud af komfortzonen. For det er dét mønster, du skal bryde.
  5. Succesformlen er ret simpel; stop med overspringshandlingerne (de nemme men ikke rigtige aktiviteter fra step 4) og brug din tid og energi på de relationer og aktiviteter (de rigtige aktiviteter fra step 3), der sikrer, at du realiserer dit ambitiøse mål.
  6. På nøglen til succes står der vedholdenhed. Altså at du bliver ved hele vejen i mål. Uanset hvad der sker og hvad der skal til, så fortsætter du. I denne fase er det for de fleste afgørende, at du har committet dig overfor en sparringspartner, som både kan minde dig om dit potentiale, dit ambitiøse mål og baby-step-strategien. Fiasko findes kun, hvis du giver op.
  7. Sidst men ikke mindst; evaluer løbende, lær af dine fejl og fejr både din små og store succeser undervejs.

Syv simple skridt? Ja.

Nemme at eksekvere? Nej! Hvorfor? Fordi vi er mennesker. Og som mennesker er vi ofte vores egen største forhindring.

Mulige at eksekvere? Ja. De syv simple men ikke-nemme skridt er mulige for enhver leder, der VIL finde ud af, hvor stort potentialet er. Og dermed har modet til at bevæge sig ud komfortzonen for at træne i potentialezonen længe nok.

Ring eller skriv, hvis jeg skal hjælpe dig i gang eller hele vejen i mål.

/Rie