Skip to main content
Personlig udvikling som leder

Personlig udvikling som leder er en forudsætning for forretningsudvikling

By Blogindlæg

Hvis ikke du har modet og tager dig tid til personlig udvikling som leder, ender du med at blive det usynlige glasloft, der er den reelle årsag til, at du og dit hold ikke når de højder, I kunne. Det er dit ansvar at gå forrest og vise vejen – også når det gælder personlig udvikling – så når du ønsker, at din forretning skal udvikle sig og skabe andre resultater end i dag, skal du være den, der tager de første skridt.

I industrisamfundet blev de fleste medarbejdere ansat til at bruge hænderne. I dag bliver de fleste medarbejdere hyret og betalt for at bruge deres ’menneske-hjerne’ til at tænke, planlægge, beslutte, skabe relationer og være kreative. I industrisamfundet var udviklingen lineær: hvis du ville producere det dobbelte, skulle du i store træk ansætte dobbelt så mange. I vidensamfundet er udviklingen eksponentiel, eller rettere – der er potentiale til, at udviklingen kan være det – hvis du som leder er klar til at gå forrest. Også når det gælder personlig udvikling som leder, hvor du skal vise vejen i forhold til at arbejde effektivt og dagligt bestræbe dig på at udvide din komfortzone. For det kræver det, når du, dit team, din organisation skal udfolde potentialet og skabe markant bedre resultater med de samme eller færre ressourcer.

Det kræver mod at sætte ambitiøse mål – og når de er sat, kræver det endnu mere mod at arbejde udenfor komfortzonen dagligt. For udvikling ligger udenfor komfortzonen – både din udvikling og forretningens.

Jeg har efterhånden mødt en hel del ledere, som fortæller, at ”de har ikke tid til ledelse” og at de ikke har tid ”at udvikle sig som ledere”. Ikke nok med, at de tænker det, så de siger det også højt – og gerne til andre ledere, så de kan få det accepterende samtykke: ”det er ok – jeg har det på samme måde”. Derudover viser disse ledere også gerne tydeligt til medarbejderne, at de har meget travlt ved nærmest at småløbe fra møde til møde – eller aflyse møder – med et hektisk (og skræmmende) udtryk i både ansigt og kropssprog. De møder tidligt, går sent og arbejder om aftenen… Set udefra virker det som om, at disse ledere kun har to ledelses-knapper at skrue på: ’løb-hurtigere-knappen’ og ’arbejd-flere-timer-knappen’.

Jeg er overbevist om, at lederne inderst inde godt ved, at det ikke er en holdbar vej. Men det er indenfor komfortzonen – og konsekvenserne har ikke været store nok endnu. Derfor fortsætter de ud af dette spor… og det gør de, indtil omkostningerne (på helbred, for familien, andre relationer, resultaterne, etc.) overstiger frygten for at bevæge ud af komfortzonen…

MED MINDRE de proaktivt sætter sig et mere ambitiøst mål og vælger at have modet til at fokusere på personlig udvikling som leder. En rejse med en destination, hvor du både lykkes personligt, privat og professionelt.

En effektiv leder maksimerer resultaterne med de ressourcer, han/hun har til rådighed. Min erfaring er, at den korteste vej starter med, at du sætter et så ambitiøst mål, at ændret adfærd både er relevant og nødvendigt. Hvis du tror, du kan nå målet ved blot at dreje lidt ekstra på ”løb-hurtigere-knappen” og ”arbejd-flere-timer-knappen”, er målet ikke ambitiøst nok. Når du i hjertet har sat det ambitiøse mål, er din primære opgave at være rollemodel for såvel:

  • Faglighed på arbejdspladsen (din faglighed som leder er ledelse)
  • Sundheden på arbejdspladsen (fysisk og mental) og
  • Kulturen på arbejdspladsen (effektiv adfærd, individuelt og i teams)

Som leder er det afgørende, at du bevidst arbejder med ”dit næste niveau” i din rolle som leder. Det er en forudsætning for, at du kan gå forrest og lede dit hold, din organisation til næste niveau.

Det hele starter med en beslutning. En beslutning om at ”løb-hurtigere” og ”arbejd-mere” ikke er godt nok længere. Som du sikkert ved, starter al forandring med en beslutning. En beslutning i både hjerne og hjerte. Ellers ingen forandring. Hvorfor ikke beslutte dig lige nu? Beslutte dig for at du vil løfte dig selv og dit team til næste niveau. Beslutte dig for at du har modet til at tage det første skridt. Og derefter blot et lille skridt hver dag. Dén beslutning kan du tage lige nu.

Handlingen der bekræfter, at du mener det, er at du lige nu finder kalenderen frem og booker det første møde med eksperten. Eksperten i dit liv og din forretning. Og nej, det er ikke mig (selvom jeg selvfølgelig gerne hjælper dig til et par genveje til dit næste niveau). Nej, eksperten i dit liv – det er dig!  Book minimum 2 timer… til fordybelse og selvreflektion. Første skridt på ”rejsen til næste niveau” starter med en konsultation – og måske en alvorlig/opløftende snak – med dig selv.

Jo før du kommer i gang, jo tættere er du på målet!

/Rie