Skip to main content

Som ledere skal vi være fagligt dygtige – og vores fag er ledelse

By 19. juni 2018januar 31st, 2021Blogindlæg
Personlig transformation som leder

Vi bliver typisk forfremmet til leder, fordi vi er fagligt dygtige specialister. Fordi vi som individ er lykkes med selv at levere gode resultater. Fundamentet for også at blive en virkelig dygtig leder er, at vi gennemgår en personlig transformation som leder, som gør, at vi tager ledelse seriøst. En transformation hvor vi udvikler os fra at være ”udnævnt til chef” til at være ”tilvalgt som leder”.

Klassiske forfremmelser kunne være; Den effektive sælger bliver tilbudt jobbet som salgschef. Den præcise ingeniør bliver tilbudt jobbet som gruppeleder. Den skarpe redaktør bliver tilbudt jobbet som teamleder. Den forretningsorienteret HR-medarbejder bliver tilbudt jobbet som HR-chef. Den dygtige controller bliver tilbudt jobbet som regnskabschef. Den kreative marketingmedarbejder bliver tilbudt jobbet som marketingchef. Og så videre…

Stort skulderklap! Vi bliver stolte og takker selvfølgelig ja til jobbet. For manges vedkommende dog uden reelt at vide, hvad vi har sagt ja til og hvilken personlig transformation som leder, der er brug for… Nogle nyudnævnte chefer er heldige og bliver sendt på kursus i ledelse indenfor de første par år i stillingen. Mange bliver blot kastet ud i den nye rolle uden nærmere introduktion eller instruktion om, hvad du skal og ikke skal i din nye rolle.

Ny rolle – nu med personaleansvar
Med chef-titlen og den personlige transformation som leder følger højere forventninger, større ansvar og flere beføjelser. Hvad der ofte ikke følger med er hjælp til den enorme transformation, det er at gå fra at være virkelig god specialist og nyudnævnt chef til virkelig god leder.

At kunne udfolde andres potentiale, både individer og teams, kræver mange nye færdigheder og fokusområder. Det kræver, at du tydeligt kommunikerer retningen, at du hyrer og fyrer de rigtige folk, at du skaber trygge rammer for udvikling, og at du er god rollemodel for effektiv adfærd.

Forfremmelsen har givet dig titlen ”chef”. Men titlen ”leder” er der ingen, der kan forære dig eller forfremme dig til. Ledere har følgere. At skabe følgere kræver, at du bedriver ledelse, at du ved, hvad du står for og har modet til at kommunikere det. Det kræver en bevidst beslutning om at ville løfte dig selv til dit næste niveau og villighed til at træne udenfor din komfortzone dagligt.

Indtil nu er det ikke lykkedes mig at finde en leder, som proaktivt er blevet hjulpet til at gennemgå den store personlige transformation, det kræver at gå fra at være en dygtig specialist til en dygtig leder. Business casen er ellers åbenlys…

Som leder er din vigtigste opgave at lede. At skabe resultater gennem og sammen med andre. Så reelt set skal du stoppe med at lave mange af de opgaver, du indtil nu har fået point for at lave. Altså de opgaver, du er dygtig til – og som gav dig forfremmelsen. Du skal sætte din ”specialist værktøjskasse” fra dig. I stedet for skal du nu bruge hovedparten af din tid på et nyt fag, nemlig ”ledelse”, hvor du er uerfaren og hvor din værktøjskasse måske er temmelig tom…

Fra stolthed til stakåndet…
Så fra stolthed over forfremmelsen falder følelsen drastisk til minimum usikkerhed. Men som menneske er du handlekraftig, så du gør dit bedste. I en periode… På et tidspunkt når du har været udsat for en del situationer, hvor du ikke føler dig dygtig, begynder du naturligt at bruge tid på noget andet. Det mest naturlige er at søge tilbage til de opgaver, hvor du ved, at du er dygtigere end gennemsnittet; Specialist-opgaverne. Og i stedet for at lede dine medarbejdere, begynder du at ”micro-manage” dem. For du ved jo, hvad der virker… Det var jo trods alt dig, der blev forfremmet, så du må vide et og andet. Inden du får set dig om, har du – bevidst eller ubevidst – tiltrukket så mange at de ”forkerte opgaver”, at du overfor dig selv og omverdenen retfærdiggør sætningen ”jeg har ikke tid til ledelse”…

Det er jo selvfølgelig helt skævt, når den primære opgave som leder er at lede dine medarbejdere, så de som individer og teams udfolder potentialet og I sammen skaber maksimale resultater.

Vejen til at lykkes som leder
Jeg tror ovennævnte er den kædereaktion, der sker, når vi som ledere ikke har en god rollemodel, vi kan kopiere god leder-adfærd fra. Og ikke bliver hjulpet til at gennemgå den personlige transformation, det kræver at gå fra at være en dygtig specialist og udnævnt chef til at være en dygtig leder.

I min verden bruger en dygtig leder tiden på tre ting;

  • Udfolde sit eget potentiale (grow yourself)
  • Udfolde potentialet i sine medarbejdere (grow your people)
  • Udfolde potentialet i sin organisation (grow your business)

At få en ny værktøjskasse med nye værktøjer i dit nye fag er en hjælp. Specielt hvis din organisation også stiller rammerne for træning af og sparring omkring de nye værktøjer til rådighed.

Men du bliver først virkelig dygtig, når du bevidst gennemgår en personlig transformation som leder og arbejder med at strømline dine tanker, følelser og handlinger til dit nye fag; God ledelse.

Og det gælder også dig, der har været ”praktiserende chef” i mange år!

/Rie