All Posts By

Rie Dalsgaard

Som leder er du en stemme – ikke et ekko…!

By Blogindlæg

At være en stemme kræver, at du også tager hjertet med på arbejde. At være en stemme, ikke et ekko betyder kort fortalt, at du skal være autentisk. Du skal turde være det menneske du er. Du skal turde stå op for dét, du tror på i leder rollen. Du skal turde gå efter de ambitiøse mål, som du er passioneret for at realisere. Du skal turde træffe de svære beslutninger. Du skal turde være upopulær. Du skal turde ”træde frem”, ikke vente på at blive opdaget. Du skal turde gå forrest. Du skal turde gå imod strømmen. Du skal turde gøre det rigtige, selvom det er svært. Du skal turde mene noget, selvom der er risiko for at nogen ”dømmer dig ude”. Kort sagt, du skal turde forlade komfortzonen for dagligt at træne i potentialezonen.

Jeg ved, at du både har en skarp hjerne og et stort hjerte – ellers ville mine indlæg ikke appellere til dig. Spørgsmålet er bare, om du som leder også tager begge dele med på arbejde?

Som leder er du sat i verden for at gøre en positiv forskel for dit hold. Din primære opgave som leder er at hjælpe dine medarbejdere med at udfolde potentialet – individuelt og samlet – så I sammen skaber endnu bedre resultater i år i forhold til sidste år.

Den korteste vej til at lykkes med det, finder du ikke ved at søge udenfor dig. Eller ved at løbe hurtigere eller arbejde endnu flere timer i døgnet. Den korteste vej til at lykkes som leder finder du heller ikke ved at fylde leder værktøjskassen med flere værktøjer, som du alligevel ikke bruger i hverdagen.

Den korteste vej finder du ved at vende blikket indad. Ved at booke en række møder med eksperten i dit liv. Nemlig dig!

DU er dit vigtigste ledelses værktøj!

Du og din måde at være på er afgørende for, i hvor høj grad du lykkes i rollen som leder. Som leder skaber du ikke resultaterne selv, du skaber dem gennem andre. Gennem andre mennesker. Derfor er det afgørende, at du er menneskelig. At du giver dig selv menneskelige vilkår, og at du leder dine medarbejdere som om de er mennesker.

Som mennesker er vi – når alt kommer til alt – følelses styret. Og det faktum tager du højde for, når du som leder også tager hjertet med på arbejde. Når du kommunikerer fra hjertet ved dine medarbejdere godt, at du tager et medansvar for, at de både lykkes og trives. De ved, hvad du står for og hvor de har dig. De ved, hvilke ambitiøse mål du brænder for at nå. De ved, at du er i stand til at træffe de svære beslutninger og eksekvere dem på en menneskelig måde. De ved, at du tager ansvaret, når I som hold ikke lykkes og de ved, at holdet får æren, når I lykkes.

At være en stemme og en succesfuld menneske-leder kræver, at du både tør at være upopulær og at du formår at holde egoet i kort snor. At du tør at træffe og kommunikere vigtige beslutninger selvom andre er uenige og måske endda også reagerer følelsesmæssigt på det. For hvis ikke du tør at være upopulær, kommer frygten til at styre dig og din adfærd. I stedet for at kommunikere og agere fra hjertet, forsøger du at ”regne den ud” fra hovedet. Og så er du i fuld gang med at gå ego-omvejen…

Derfor er det også afgørende, at du som menneske-leder formår at holde egoet i kort snor. At du formår at holde frygten ud i strakt arm. At du formår at tænke de nye tanker og gøre de nye handlinger, selvom det føles svært og måske endda farligt (f.eks. at uddelegere ansvar og at lade dine folk ”shine” i stedet for dig). At forlade komfortzonen og dagligt træne i potentialezonen er den korteste vej til nye resultater. Dog ikke den nemmeste…

Udvikling er sårbart for os alle, så derfor den naturlige modstand og lysten til at blive i komfortzonen. Kun når du løbende udvikler dig mentalt, forbliver du relevant – husk det!

                                                                                                                                

Føles det grænseoverskridende at indgå et samarbejde med en coach?

Hvis ja, kan jeg love dig, at det er helt ufarligt. Til gengæld kan en coach hjælpe dig med både at se og udfolde dit potentiale, så du bliver den stemme og den leder du ønsker at være. Skriv til mig, hvis du har spørgsmål eller er klar til for alvor at sætte skub i dine resultater som leder.

Du er også mere velkommen til at tilmelde dig min inspirationsmail.

Som HUMAN LEADER er du både ambitiøs og (med)menneskelig – naturligvis, eller…?!

By Blogindlæg

Som leder er du sat i verden for at gøre en positiv forskel. For at sikre at fremdrift og målopfyldelse. For at skabe endnu bedre resultater gennem dine folk, et team bestående af mennesker. Mennesker som alle drages af komfortzonen. Da mennesker (stadig) er din primære ressource, er HUMAN LEADERSHIP den korteste vej til at lykkes som leder. For mennesker vil ledes af mennesker. Mennesker som både tager deres skarpe hjerne og deres store hjerte med på arbejde.

Vi er alle først og fremmest mennesker. Så det burde være det mest naturlige i verden at være (med)menneskelig, også på arbejde. Det er det heldigvis også for mange. For andre er det nemmere ”kun” at tage hjernen med. Og lade som om at vi som mennesker ikke er følelses-styret, at vi ikke bliver påvirket af relationer, stemninger, udfordringer og andre vilkår på en arbejdsplads. Hjerne-tilgangen holder et stykke af vejen, men vil du som leder udfolde det menneskelige potentiale og levere langt bedre resultater, skal du også tage dit store hjerte med på arbejde.

Som menneske er det naturligt at være (med)menneskelig. Så det er nemmere end du tror! Eller rettere, nemmere end det føles!

Som mennesker har vi et langt større potentiale end de fleste af os udlever. Derfor er det muligt at skabe langt bedre resultater end dem, du og dit hold leverer i dag. Det kræver ”blot”, at du som leder er villig til at udvikle dig. Villig til at gøre noget andet end det, du gør i dag. Villig til at lede på en anden måde. Villig til at forlade komfortzonen for en stund. Villig til at træne nye kompetencer i potentialezonen. Nye kompetencer der hjælper dine medarbejdere til også at finde modet til at træne i potentialezonen.

Som HUMAN LEADER har du modet til at tro på potentialet, både i dig selv og andre. Og du har modet til at være (med)menneskelig. Til også at have dit hjerte med på arbejde. Modet til først at være menneske, dernæst leder. Jo stærkere du står i dig selv som menneske, jo mere gennemslagskraft har du som leder. Jo mere menneskelig du tør at være som leder, jo stærkere relationer skaber du til dine folk.  Jo mere tydelig du er som leder, både i forhold til retning, rammer, rytme og regler for adfærd på dit hold, jo nemmere bliver det for dine medarbejdere at koncentrere sig om at skabe de ønskede resultater.

Jeg ved, du har et langt større potentiale – ellers var du ikke kommet hertil i artiklen. Er det ikke på høje tid at du forfølger det?  At du – med en dyb vejrtrækning – forlader komfortzonen og tager et skridt ud i potentialezonen og committer dig til at udvikle dig i rollen som leder? At du giver dig selv chancen for at lykkes på et nyt niveau?

Hvis ja, så gør noget – der forpligter dig til udvikling – lige nu!

Hvis det giver dig sommerfugle i maven eller svedige håndflader, er det helt naturligt. Og et tegn på at du ved, at det er det rigtige at gøre!

Skriv til mig eller tilmeld dig min ugentlige inspirationsmail i bunden af sitet.

                                                                                                                                

På HUMAN LEADERSHIP forløbet får du indsigter og værktøjer til at løfte dit lederskab, så ledelse af mennesker bliver nemmere. Jeg ved, at det kræver mod at committe sig til udvikling – derfor tilbyder jeg dig op til en times gratis samtale – til afklaring i forhold til forløbet eller til ledersparring på en konkret udfordring.

Klik på trekanten oppe i højre hjørne af sitet og læs hvordan du tilmelder dig en gratis ledersparring. Der er begrænsede antal pladser.

No alt text provided for this image

Som ambitiøs leder er du modig – men tør du gå forrest i et tiltrængt paradigmeskifte…?!

By Blogindlæg

Tiden er for længst løbet fra den autoritære ledelsesstil. Og tiden har sådan set aldrig været til den travle og distancerede ledelsesstil, som mange ledere praktiserer i dag. Så det er på høje tid, at vi som ledere tager faget ledelse af mennesker alvorligt – og begynder at lede vores medarbejdere som om de var mennesker! I hvert fald hvis vi ønsker medvind i forhold til eksekvering – for selv den mest geniale strategi er som bekendt værdiløs, hvis vi ikke formår at eksekvere den via vores folk.

Succesfulde ledere har både skarpe hjerner og store hjerter med på arbejde. For som leder skal du både kunne træffe de svære beslutninger og eksekvere dem på en medmenneskelig måde. Som leder er dine primære ressourcer (stadig) mennesker og din primære opgave er at skabe grobund for at menneskelige potentiale forløses, så dit team – individuelt og samlet – overgår sig selv og leverer de ambitiøse resultater, du på holdets vegne har sagt ja til at levere.

At skabe nye og endnu bedre resulter kræver, at du som leder har et sprog for og kan arbejde med personlig udvikling. For nye resultater kræver, at du kan hjælpe dine folk til at tænke nye tanker og gøre nye handlinger, selvom det føles både svært, ukomfortabelt og måske endda farligt.

Derfor er det tid til HUMAN LEADERSHIP! Det er tid til at forstå, at vi som mennesker er drevet af komfortzonen – uanset hvor kloge, erfarne eller modige vi er. Og som leder er din succes afhængig af, at du kan hjælpe dig selv og dine folk til at blive i potentialezonen indtil den nye adfærd er blevet en del af en udvidet komfortzone. Som mennesker har vi alle både en komfortzone og en potentialezone, men de er forskellige. Derfor kræver succesfuld ledelse af mennesker både nærvær og et langsommere tempo. At skabe plads til dét starter med, at du opgraderer dine tanker og følelser i forhold tid.

Din tid kommer fra dig! Du bestemmer, hvordan du bruger din tid – også selvom det ikke altid føles sådan. ”At have for travlt” er bare en undskyldning. En undskyldning for at blive i komfortzonen. At træffe nye beslutninger og prioritere tiden anderledes ligger i potentialezonen. Derude hvor de fleste af os har brug for omsorgsfuld sparring for at lykkes med at tænke nye tanker og gøre nye handlinger, selvom det føles svært.

Det kræver mod at lave et paradigmeskifte – og det kræver nærvær. At være nærværende og i stand til at skabe et trygt rum for udvikling for dine folk er en afgørende kompetence at styrke som leder. Og det er en kompetence, der starter i hjertet. At have hjertet med på arbejder og at turde vise, hvem du er som både menneske og leder kræver også både mod og nærvær. At forandring føles farligt er menneskeligt. Jo mere menneske du tør at være som leder – jo nemmere bliver det for dine medarbejdere at bevæge sig ud af komfortzonen. Jo nemmere bliver det for dem at tænke de nye tanker og gøre de nye handlinger der skal til for, at I lykkes på et nyt niveau. Og det er i bund og grund opgaven som leder!

Rie Dalsgaard

                                                                                                                                 

HUMAN LEADERSHIP forløbet får du indsigter og værktøjer til at løfte dit lederskab, så ledelse af mennesker bliver nemmere. Jeg ved, at dit potentiale som leder er endnu større end du udlever lige nu. Der er noget, du længes efter. Ellers ville du højst sandsynligt ikke læse med på mine indlæg.

Jeg ved også, at det kræver mod at committe sig til udvikling – derfor tilbyder jeg dig op til en times gratis samtale – til afklaring i forhold til forløbet eller til ledersparring på en konkret udfordring.

Klik på trekanten oppe i højre hjørne og læs hvordan du tilmelder dig en gratis ledersparring.

(Der er begrænsede antal pladser)

Som leder er din geniale strategi værdiløs, hvis ikke du formår at eksekvere den via dine folk!

By Blogindlæg

Det lyder brutalt, men du ved godt, at der er noget om snakken. Mange ledere og topledere har i dag enten en MBA eller en masse andre kurser og efteruddannelser i bagagen, hvilket er udmærket, så den geniale strategi kan udvikles og skrives. Men hverken strategien – eller fusionens synergi-effekter for den sags skyld – er ikke mere værd end det papir, den er skrevet på, hvis den ikke bliver gjort til virkelighed. Hvis strategien ikke bliver omsat til nye handlinger. Hvis strategien ikke bliver eksekveret via dine folk. Læs videre hvis du er villig til at tage ”nye ledelsesværktøjer” i brug.

Med strategien udviklet og skrevet er du måske 20% i mål. De sidste 80% afhænger af, hvor god du som leder er til at eksekvere strategien. Hvor god du er til at formidle strategien, samt hvor god du er til at give dine medarbejdere den ledelsessupport, de har brug for, for at turde skabe og gennemføre de nødvendige forandringer.

I virkeligheden er al ledelse forandrings-ledelse. I hvert fald har jeg til gode endnu at høre en leder fortælle, at han eller hun har fået til opgave at sikre status quo.

Som leder er du resultat facilitator. Det vil sige, at du er sat i verden for at skabe resultater gennem andre. Som god leder prioriterer du derfor tid til ledelse og udvikling højest. Og du skaber et trygt miljø for udvikling for dine folk. For dét har vi brug for som mennesker. Det gælder også dig og alle andre ledere.

At skabe et trygt miljø for udvikling handler om at hjælpe dine folk til at turde tænke nye tanker og gøre nye handlinger, selvom det føles svært, akavet og måske endda farligt. At hjælpe dine folk til at tænke de nye tanker og gøre de nye handlinger, som matcher de nye ønskede resultater.

Det vigtigste værktøj du som leder har for at skabe et trygt miljø for udvikling er dig selv! Jo tydeligere du brænder igennem som det menneske og den leder, du er, jo nemmere er det for dine medarbejdere at forholde sig til dig.

De skal kende dig for at kunne lide dig.

De skal kunne lide dig for at få tillid til dig.

De skal have tillid til dig for at ville følge dig.

De skal både mærke, at du brænder for sagen, at du brænder for ledelse og at du brænder for dem. At du oprigtigt er interesseret i at hjælpe dem alle til både at trives og lykkes.

At brænde igennem som det menneske og den leder, du er, kræver, at du har ”dealet” med frygten for at blive upopulær. Ellers kommer frygten til at styre dig tilbage i komfortzonen, hvor du fortsætter, som du plejer. At ”deale” med både frygt, tvivl og dovenskab er netop én af de kompetencer, du mestrer som resultat-facilitator. Du sørger for, at du selv får den support, du har brug for, når du skal udvikle dig i lederskabet – og du sørger for, at du giver dine folk den ledelsessupport, de har brug for, for at turde tænke de nye tanker og gøre de nye handlinger, som sikrer jeres fælles succes.

Som succesfuld leder har du både din skarpe hjerne og dit store hjerte med på arbejde. Din skarpe hjerne bruger du til at udtænke den geniale strategi, og dit store hjerte bruger til at stille den trygge ramme for udvikling til rådighed. Med dit store hjerte knus-elsker du alle dine medarbejdere, som det menneske, de er.

Som mennesker er vi alle gode nok – ingen skal fixes.

For det giver ro til at kigge på adfærden. Det giver ro til at tydeliggøre, hvilke nye tanker og hvilke nye handlinger, der skal til for at skabe de nye resultater. Og det giver mod til at tage et lille nyt skridt ud i potentialezonen, hvor de nye kompetencer trænes.

At eksekvere strategien handler altså i bund og grund ”bare” om at få dine folk til at turde tænke de nye tanker og gøre de nye handlinger, der matcher strategien. At gøre dig i stand til det, er netop hvad du får ud af at deltage på HUMAN LEADERSHIP forløbet.

Hvis 2020 er året, hvor du vil løfte dit lederskab til et helt nyt niveau, vil det glæde mig at byde dig velkommen på det næste hold, som starter den 2. april.

Godt nytår!
/Rie D 🙂

Som ambitiøs leder møder du dine folk dér, hvor de er – og skaber markant bedre resultater…!

By Blogindlæg

Uanset hvor dygtige du og dine medarbejdere er, er I også bare mennesker. Mennesker som i nogle situationer og relationer har overskud, selvtillid og gå-på-mod. Og i andre føler sig energiforladte, usikre, bange eller tvivlende. Typisk er det også forskellen på at være enten i komfortzonen eller i potentialezonen. Som leder vil du gerne have, at dine medarbejdere bruger en masse tid i potentialezonen for det er der, der både læres nyt og skabes nye og endnu bedre resultater. Derfor er det vigtigt, at du som leder formår at møde dine medarbejdere som mennesker dér, hvor de er.

For mennesker skal ledes som om de er mennesker. Mennesker har brug for oprigtig interesse, motiverende støtte og kærlig omsorg. Specielt i udviklings- og forandringsfaser. Her har vi brug for at vide, at vores leder ser vores potentiale, tror på at vi kan lykkes og støtter os hele vejen i mål. Med ambitiøs ledelsessupport tør dine medarbejdere godt bevæge sig ud i potentialezonen – derud hvor de nye kompetencer læres og markant bedre resultater skabes.

Der er store ligheder mellem at være en dygtig leder og en god forælder. Som forælder ser du dine børns individuelle potentialer, du giver dem kærlighed og omsorg for at være det menneske de er, og du hjælper dem til at gøre de handlinger, der skal til for at opnå de resultater, de gerne vil opnå. Du støtter, motiverer og inspirerer dem hele vejen i mål.

Som leder ser du dine medarbejderes individuelle potentiale, du gør det trygt for dem at være det menneske de er, og du hjælper dem til at gøre de handlinger der skal til for at nå de ønskede resultater. Du støtter, motiverer og inspirerer dem hele vejen i mål.

Grundlæggende vil vi som mennesker gerne udvikle os. Som børn og unge er det indlysende, fordi der er så mange ting, vi skal lære for at blive selvstændige voksne. Men hvorfor skulle det ændre sig, bare fordi vi bliver 25+? At have retning på sin udvikling og føle sig ”på vej” giver trivsel. Modstand mod forandringer er altså reelt set ikke modstand mod forandring og udvikling, snarere en reaktion på følelsen. Følelser der hører med til potentialzonen. Så snart vi som mennesker kommer ud på kanten af vores komfortzone, dukker tanker og følelser som tvivl og frygt op. Og bare ved tanken om de nye handlinger i potentialezonen, kan vi få bankende hjerte, sved på overlæben, klamme hænder eller andre kropslige reaktioner.

Prøv bare at forestille dig, at du om 1 time skal holde et foredrag fra 500 mennesker. Eller hvis det allerede er indenfor din komfortzone, så forestil dig at du skal synge for dem. Eller en anden aktivitet, som du ved ligger langt udenfor din komfortzone. Hvad sker der i dine tanker, dine følelser, din krop…?

Det er det samme der sker hos dine medarbejdere – i forskellig grad naturligvis – når forandring og udvikling er på agendaen. Derfor prioriterer du god tid til individuel og fælles ledelsessupport, så du kan møde dine folk der hvor de er – løbende.

For, at turde bevæge os væk fra komfortzonen og ud i potentialezonen har vi som mennesker brug for support. Brug for at vide at vi ”overlever” selvom det føles farligt og brug for at høre ”det skal nok gå – og hvis ikke, løser vi det sammen”.

Nu tænker du måske; ”Kan det virkelig være rigtigt. Det er jo voksne (nogle af dem virkelig voksne) mennesker, jeg er leder for…?”

Dertil vil jeg bare sige at ”mennesker” er kodeordet. Uanset alder, uddannelser og erfaringer ligger udvikling af ny adfærd i potentialezonen. Så hvis du som leder – på holdets vegne – har sagt ja til at levere nye resultater, skal både du og dine folk træne nye tanker, følelser og handlinger i potentialezonen for at lykkes. For hvis I fortsætter som nu, vil I maksimalt få de samme resultater som nu.

Det gælder også dig som leder.

Hvem supporterer og fastholder dig i potentialezonen…?

____________________________________________________________

Jeg ved, du har et endnu større potentiale – ellers ville du ikke læse mine indlæg – og jeg supportere og fastholder dig med glæde i potentialezonen!

Ring eller skriv til mig, hvis du vil høre om et ledersparring/coaching forløb.
/Rie D 🙂

Som ambitiøs leder har du hjertet med på arbejde – det er ikke nok at ”kunne regne den ud”…!

By Blogindlæg

Som leder er du sat i verden for at gøre en positiv forskel. For at sikre at dit hold skaber endnu bedre resultater end tidligere. Og endnu bedre resultater end hvis holdet ikke havde en leder. Det kræver, at du både evner at se og at udfolde potentialet. Potentialet i individet, i holdet og i forretningen. At se potentialet i mennesker – i dig selv og dine folk – er en kompetence, der starter i hjertet.

Som mennesker er vi følelses-styret, eller irrationelle. Også de såkaldt rationelle. ”Der er ikke en eneste beslutning i et menneskeliv, som ikke i afgørende grad er styret af følelser” (s. 304 i Dr. Zokaroffs Testamente – en bog om menneskehjernen af Peter Lund Madsen). Derfor tager ambitiøse ledere både sin skarpe hjerne og sit store hjerte med på arbejde.

”At skabe endnu bedre resultater med de samme eller færre ressourcer” er den korte beskrivelse af opgaven som leder. Dine primære ressourcer som leder er stadig mennesker. Mennesker af kød og blod. Mennesker med tanker og følelser, der fører til handlinger. Eller mangel på samme. Summen af handlinger giver resultaterne. Derfor er du som leder resultat facilitator. At være facilitator af nye resultater kræver, at du formår at inspirere dine folk til at tænke nye tanker og til at gøre nye handlinger, selvom det føles ”farligt”. For det gør det. Nye tanker og nye handlinger ligger for de fleste mennesker udenfor komfortzonen, nemlig i potentialezonen. Både komfortzonen og potentialezonen er individuel, men vi har alle begge to. Som resultat facilitatorer hjælper vi folk med at blive i potentialezonen indtil de nye tanker og nye handlinger ikke føles farlige længere. Indtil de er blevet en del af vores nye komfortzone. At stille trygge rammer for udvikling til rådighed for dine medarbejdere kræver, at du tager hjertet med på arbejde.

For uanset baggrund, uddannelser og erfaringer er både du og dine folk først og fremmest mennesker. Som mennesker har vi brug for at blive set, hørt og accepteret som det menneske, vi er. Og når der er udvikling og forandringer på agendaen, har medarbejdere brug for ledelses-support, der hjælper dem til at turde forlade komfortzonen for at træne i potentialezonen. At turde afprøve nye tanker og nye handlinger for at opdage, at det ikke var så farligt, som det føltes. For derved at forblive modige og fortsætte træningen indtil nye kompetencer og vaner er skabt.

Ledelses-support der udfolder potentialet starter i hjertet. For som Theodore Roosevelt sagde:

People don´t care how much you know until they know how much you care”.

Og alle mennesker kan mærke, om du mener det. Så fra hjertet skal du oprigtigt ønske at hjælpe dine medarbejdere til at lykkes. Hjælpe alle – som i, både de irriterende, de ældre, de kloge, de frygtløse, de stille, de provokerende, de unge, de bange, de søde, etc. Hjælpe alle til at overgå sig selv – lykkes med at udvikle sig og løbende skabe nye resultater.

Har du ikke hjertet med i din ledelse, oplever du højst sandsynligt modstand. Og uanset hvor meget du knokler og forsøger ”at regne den ud”, kommer du ikke rigtig nogen vegne. Det føles uoverskueligt og som skruen uden ende. Og inden du ser dig om, er det også begyndt at påvirke din arbejdstid og dit privatliv…

Inderst inde ved du godt, at den ”eneste vej ud” er at gøre noget andet end du plejer…

At kunne yde ledelses-support, der udfolde potentialet, kræver, at du som leder selv tør at gå forrest. At du som leder viser at du selv regelmæssigt forlader komfortzonen for at træne i potentialezonen – at du selv bevidst udvikler dig i lederrollen, i rollen som resultat facilitator.

Gør du det…?

____________________________________________________________

Har du brug for at stå stærkere som dig i lederrollen?

Drømmer du om at kunne yde ledelsessupport, der udfolder potentialet?

Så kom med på mit nye HUMAN LEADERSHIP Mastermind-forløb, hvor du både får lavpraktiske værktøjer, masser af sparring og den ”støttende hånd i ryggen” der gør, at du løfter dig til næste niveau i dit lederskab. Læs om forløbet her – premiere-holdet sparer kr. 10.000, så grib chancen NU!

Som leder ser du potentialet, både i dig selv og andre – og mestrer MOD på et nyt niveau

By Blogindlæg

Det kræver mod at se potentialet. Både i dig selv og andre. Det kræver mere mod at sætte ambitiøse mål. Både for dig selv og holdet. Og det kræver endnu mere mod at tro på potentialet. Tro på at både du og andre kan skabe markant bedre resultater end I har skabt indtil nu. At I kan skabe præcis de resultater, I drømmer om. Og det kræver allermest mod at træne udenfor komfortzonen regelmæssigt – helst dagligt. At træne både mentalt og fysisk. Det kræver allermest mod at blive bevidst om hvilke nye tanker, der skal tænkes og hvilke nye handlinger der skal gøres – og så både tænke og gøre det, selvom det føles farligt. Dét kræver MOD på et helt nyt niveau. Og det er derfor, de fleste af os bliver ved med at rode rundt på det niveau – og i det – vi kender…

Som ledere er vi også bare mennesker. Og som mennesker er vi ofte vores egen største forhindring. Største forhindring i forhold til at skabe de resultater – det liv – vi drømmer om. Som mennesker er vi vanedyr og vores hjerne er skabt til at passe på os. Til at holde os udenfor fare. Det betyder, at vi hele tiden drages mod komfortzonen. Drages mod det kendte. Det trygge. Ubevidst, selvfølgelig. Og uden vi helt forstår hvorfor.

TRAVLHED ER SELVSKABT

Konsekvensen er, at vi fortsætter med at gøre, som vi hele tiden har gjort. Og som ledere bliver vi ved med at udskyde de ”svære opgaver” på to-do listen (så som at facilitere samarbejde på holdet, at starte et nyt projekt, at holde den svære samtale, at ”stille os op på ølkassen”, at sætte en tydelig grænse, at irettesætte medarbejderen med uhensigtsmæssig adfærd, etc.) og skaber i stedet for travlhed med endnu flere opgaver indenfor komfortzonen (hvilket kunne være de specialist-opgaver, som vi for længst skulle have uddelegeret til en eller flere medarbejdere). For dermed har vi skabt en ”genial undskyldning” for ikke at tage fat på ”de svære opgaver”.

Ved nærmere eftersyn er undskyldningerne ”jeg har for travlt” og ”jeg har ikke tid” knapt så geniale. Og slet ikke hvis du som leder er ambitiøs og gerne vil bruge din tid som leder til at gøre en positiv forskel.

UDFOLD POTENTIALET I STEDET FOR

Jeg ved, at du har potentialet til at gøre en markant positiv forskel som leder. Til at skabe synergi på dit hold, så I sammen sætter et ambitiøst mål, udfolder potentialet og skaber markant bedre resultater fremover. Dét, det primært kræver af dig, er MOD. Mod til at gå forrest i forhold til udvikling. Mod til at tro på potentialet. Mod til at bevæge dig ud af komfortzonen dagligt. Mod til at bryde gennem glasloftet til dit næste niveau. Mod til at turde tænke nye tanker og gøre nye handlinger selvom det føles farligt. Og mod til at blive ved indtil det ukomfortable er blevet komfortabelt og en del af din nye komfortzone. Mod til at blive ved indtil det nye niveau er blevet dit ”nye normale”.

”Hvis du vil have et andet resultat end det, du har i dag, må du nødvendigvis gøre noget andet end det, du gør i dag!”

Det er så simpelt. SÅ irriterende simpelt og nemt at forstå rationelt. Og samtidigt SÅ svært at gøre, når du både er i tvivl og bange. Men det er muligt. For os alle. For alle der er villige til at tage et lille skridt ad gangen.

Når du har bevist overfor dig selv, at du har det mod – det mod det kræver at tro på potentialet og tage et lille skridt ad gangen henimod dit ambitiøse mål – kan du med endnu højere selvværd give dine medarbejdere den ledelsesmæssige support, de har brug for, for at turde bevæge sig ud af deres komfortzone. For at turde se deres potentiale. For at turde tænke nye tanker og gøre nye handlinger. For at turde udvikle sig og løfte sig til et tilsvarende nyt niveau.

DET STARTER MED DIG

Hvis ikke du som leder bruger tid på at gøre det, som kun en leder kan gøre, er der jo ingen der gør. Hvis ikke du bruger tiden på at se potentialet i holdet, individuelt og samlet, er der ingen der gør. Hvis ikke du bruger tiden som leder på at sætte retningen og facilitere samarbejde, er der ingen der gør. Hvis ikke du bruger tiden på at give dine medarbejdere ledelsessupport, er der ingen der gør… da det jo er dig der er lederen.

At udfolde potentialet på holdet starter med dig. Det starter med, at du tør udfolde dit eget for derefter at udfolde de andres. At bryde igennem til næste niveau starter med en beslutning. Din beslutning om at tro på potentialet og gøre det, der skal til for at forløse det. Et skridt af gangen.

Har du taget den beslutning…?

__________________________________________________________________

Ligesom du giver dine medarbejdere den support, de har brug for for at turde tage et skridt af gangen mod nye resultater, skal du også skabe trygge rammer for udvikling for dig selv. Du skal give dig selv den support, du har brug for. Både for at turde tænke nye tanker og gøre nye handlinger – og for at holde kadencen, til at blive ved indtil du er i mål.

Har du brug for executive coaching/ledersparring i din proces, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Jeg kan altid finde tid til ambitiøse ledere, der har modet til at udfolde potentialet.

Rie D 🙂

Som leder står du stærkt i dig selv – for DU er dit vigtigste ”ledelsesværktøj”

By Blogindlæg

Det er ikke nemt at være en god leder. Du er ”på scenen” fra morgen til aften. Alt hvad du siger og gør bliver iagttaget, evalueret og diskuteret. Alt hvad du ikke siger og ikke gør bliver nærstuderet, vurderet og distribueret. Du skal hele tiden være et skridt foran, selvom du føler dig bagud. Du skal rumme alle dine forskellige medarbejdere, selv når de er irriterende. Du skal være krystalklar og kontinuerlig i din kommunikation, for ellers opstår der misforståelser. Du skal sætte ambitiøse mål og tro på dem, også de dage du er i tvivl. For selvfølgelig er du det en gang imellem. Du er også bare et menneske. Derfor er det afgørende, at du som leder investerer i at skabe et solidt ledelsesfundament for dig selv, så du bliver dit eget stærkeste ledelsesværktøj. 

De fleste ledere i dag er veluddannede, så det er hverken mangel på konventionel uddannelse eller ledelseskurser, der er årsagen til at ledelse af menneske kan føles overvældende og uhåndterbart indimellem. Tværtimod. Det er på tide, vi får ledelse af mennesker ud af de akademiske tåger og ned på jorden, hvor den hører til. Ned i øjenhøjde. For nærvær er en betingelse for at kunne være en god leder i praksis.

Det betyder ikke, at vi skal kassere uddannelse og kurser – det er vigtigt at lære nyt, så du som leder forbliver relevant. Min pointe er bare, at hvis ikke du har dig selv med i din lederrolle, får du heller ikke dine medarbejdere med. Din vigtigste opgave som leder er at skabe resultaterne gennem dine folk. At have dig selv med er en forudsætning for at skabe følgere. Og det kræver en lavpraktisk og menneskelig tilgang til ledelse.

NÆRVÆR ER NØGLEN

For at kunne stå stærkt i lederrollen som DIG, skal du i første omgang være nærværende overfor dig selv. Du skal kende dig selv rigtig godt. Derudover skal du kunne lide dig selv, så du med rank ryg står op for det, der er vigtigt for dig. Og ja, det er med risiko for at blive upopulær hos nogen. Men jo stærkere du står i dig selv og jo skarpere du kommunikerer ”din måde at være leder på”, jo nemmere bliver det for følgerne at vælge dig til. Og for de andre at vælge dig fra. Og selv for dem midt imellem bliver det nemmere. De er måske ikke enige med dig, men fordi du er tydelig, kan de respektere dig for det.

Jo stærkere et ledelsesfundament, du skaber for dig selv, jo nemmere bliver det at være en nærværende leder. Jo nemmere bliver det også for dig at være kraftfuld i de 7 ledelseskompetencer; Rollemodel, Relationer, Retning, Rammer, Rytme, Regler og Resultater.

Så hvorfor står vi så ikke bare naturlig stærkt i os selv?

Det gør vi ikke, fordi vi er mennesker. Et menneskeligt vilkår er, at vi med både jævne og ujævne mellemrum bliver i tvivl. Og bange. Det er virkelig sårbart at stille sig frem. Vi er bange for at stille os ind i ”rampelyset” og blive set, som den vi er. Bange for at fejle. Bange for ”ikke at være god nok”. Bange for at træde ud af komfortzonen.

HVORDAN OVERKOMMER VI FRYGTEN?

Den nemme ”løsning” er at skabe travlhed med noget andet. Når vi er i tvivl eller bange (for at stå frem, sige nej, være tydelig, sætte grænser, mærke efter, etc.)  vælger vi at skabe travlhed med en masse opgaver indenfor komfortzonen. Vi vælger at have så travlt, at vi ikke har tid til at være nærværende. Ikke har tid til at sænke tempoet og mærke efter. Ikke har tid til at udvikle os og udfolde vores potentiale. Ikke har tid til at bidrage der, hvor vi skaber allermest værdi.

Problemet er bare, at vi selv skal leve med konsekvenserne af det valg. Og det ved vi godt inderst inde…

Som så meget andet i livet, er det lidt paradoksalt; På den ene side higer vi som mennesker efter at blive set, hørt og accepteret som den, vi er. På den anden side tør vi ikke stå frem og vise hvem vi er, fordi vi er bange for at blive ”dømt ude”.

For mig var det decideret frygt for at blive ”udstødt”. Rationelt gav det ingen mening. Men irrationelt føltes det som liv eller død.

Så hvordan overkommer vi frygten – og finder modet til at stå stærkt i os selv? Det gør vi ved at tage en bevidst beslutning. Og det gør vi ved at blive eksplicit med konsekvenserne;

  • Hvad får jeg positivt ud af at blive i komfortzonen og gøre som jeg plejer?
  • Hvad er konsekvenserne ved, at jeg bliver ved med at ”spille lille” og ikke er tro overfor mig selv og mit potentiale?
  • Er jeg villig til at leve med de konsekvenser?
  • Hvad ville jeg positivt få ud af at turde stå stærkere i mig selv? Turde udfolde mit potentiale? Turde gå efter det (arbejds)liv, der føles rigtig for mig?
  • Hvad er det værste der kan ske?
  • Og hvad så hvis det sker?

Som mennesker er vi vores egen største forhindring. Det gælder også dig. Og dine medarbejdere. Når du står stærkere i dig selv, kan du meget nemmere hjælpe dine medarbejdere til det samme.

Så hvad vælger du?

At forsætte med de to meget ineffektive ”ledelsesstrategier”; løb-hurtigere og arbejd-flere-timer-i-døgnet eller at blive dit eget vigtigste ledelsesværktøj…?

__________________________________________________________________

Kun DU kan mærke, om du kunne stå stærkere i dig selv i lederrollen…?

At stå (endnu) stærkere i dig selv som leder kræver, at du er villig til at investere i selvuddannelse. Villig til at bruge tid på at reflektere, at mærke efter og at tage de beslutninger, der styrker dig. Med onlinekurset Tid til BEDRE LEDELSE nu! får du 12 lydfiler og tilhørende workbook, som guider dig igennem denne proces. Du skaber et stærkt ledelsesfundament for dig selv og får også mere indsigt i Ledelseshjulet og de 7 ledelseskompetencer. Du kan høre lydfilerne så ofte du vil – og gennemgå processen lige så hurtigt eller langsomt, som du har brug for. Læs mere her.

For 1½ år siden var jeg livsræd for at publicere mine tanker om ledelse af mennesker herinde. Den eneste årsag til, at jeg ”tør og gør” i dag er, at jeg selv har været igennem processen Tid til BEDRE LEDELSE nu!

refleksion

Som leder reflekterer du regelmæssigt – hvordan kan du ellers være et skridt foran…?!

By Blogindlæg

Som leder får du en højere løn, fordi du tager ansvaret for at lede din afdeling. For at udfolde potentialet på dit hold. For at gøre en positiv forskel. Og for at kunne lykkes med det skal du som leder være et skridt foran. Et skridt foran både i forhold til din egen udvikling, holdets udvikling og resultaternes udvikling. Regelmæssig refleksions tid er den korteste vej til at give dig selv det forspring.

At have travlt er efterhånden blevet en meget ”populær” undskyldning for ikke at bruge tiden på det vigtige. Også blandt ledere. Men det er og bliver en undskyldning. Og en dårlig en af slagsen. Endnu hårdere sagt kunne jeg også finde på at kalde det ”ansvarsforflygtigelse i forklædning”. Bare fordi vi alle sammen bruger tiden som undskyldning, bliver den ikke ophøjet til at være ”gyldig”.

DET ER IKKE TIDEN, DER ER PROBLEMET
Der er den tid, der er! Så det giver ikke mening at diskutere tid. Tiden kommer fra dig. Din tid kommer fra dig. Forstået på den måde, at det er dig, der beslutter, hvordan du bruger dine 24 timer i døgnet. Også selvom du synes, det er ubehageligt at sige fra overfor din arbejdsgiver eller dine medarbejdere. Også selvom der opstår uforudsete ting. Også selvom overspringshandlingerne er dragende. Også selvom det er svært…

Det er ikke manglende tid, der er problemet. Det er manglende prioriteringsevne. Din og min manglende prioriteringsevne…

Brutalt ærligt – ja! Men hvem er det vi forsøger at narre..?

At udfolde potentialet på dit hold og være effektiv som leder kræver, at du bruger tiden dér, hvor du skaber størst værdi. Og det kræver at du prioriterer tiden. At du siger ja til de (nye) aktiviteter, som giver dig de nye ønskede resultater. At du siger nej til de aktiviteter, som ikke gør. Det kræver, at du er god til at uddelegere og strukturere opgaverne. At du er god til at lede.
Det forstår vi godt. Rationelt! Men at gøre det kræver, at vi bevæger os ud af komfortzonen og væk fra løb-hurtigere- og arbejd-længere-tid-strategierne (de to meget populære men totalt ineffektive ”ledelsesstrategier”). Det kræver, at vi er villige til at lære noget nyt. At vi er villige til at træne i potentialezonen. Og villige til at blive i den ukomfortable fase, hvor vi får nye indsigter, afprøver nye handlinger, evaluerer og bliver ved, indtil vi har skabt en ny vane, som giver os de resultater, vi ønsker og drømmer om. Og ja, det er nemmere sagt end gjort.

TID TIL REFLEKSION
Den korteste vej er regelmæssigt at prioritere tid til refleksion. Tid til at tænke tankerne til ende. Tid til at analysere. Tid til at forstå. Tid til at mærke efter, så du også har hjertet med i det, du gør. Tid til at forbinde dig med dine værdier. Tid til at tænke nyt. Tid til at downloade nye idéer. Tid til at udvikle dig. Som menneske. Som leder. Tid til at perspektivere din rolle i forhold til holdet. Tid til at blive en bedre leder.

Hvordan finder du så tid til regelmæssigt refleksion?

Du tager tiden. Du prioriterer det højest i din ugeplanlægning. Du nedprioriterer noget andet, fordi du ved, refleksionen er vigtigere. Du ændrer dine vaner og gør noget andet end du plejer.
For hvad er alternativet? At fortsætte som nu? At løbe endnu hurtigere? At bruge endnu mere tid på arbejde? Og hele tiden føle dig lidt bagud? Hvis du vælger at fortsætte som nu, kunne du jo starte med at reflektere over, hvordan din verden ser ud om 1, 3 eller 5 år:

• Hvor ville du være i din lederudvikling?
• Hvilke resultater fik du skabt?
• Hvilke fik du ikke skabt?
• Hvordan er stemningen på dit hold?
• Hvor meget af potentialet har du udfoldet?
• Hvordan har du det?
• Hvad med helbredet?
• Og relationerne til familie og venner?
• Find selv på flere relevante spørgsmål for dig…

Min pointe er, at vi ender med at blive skygger af os selv, hvis vi ikke regelmæssigt bruger tid alene til refleksion. Tid hvor vi lærer os selv rigtig godt at kende, så det bliver nemmere at prioritere tiden på det vigtige, at sige ja og nej til det rigtige. Så det bliver nemmere at stå stærkt i os selv. Også som ledere.
Og kun når du bruger god tid til refleksion, giver du dig selv muligheden for at downloade de nye tanker og idéer, der sikrer, at du kan være et skridt foran som leder.

Jeg ønsker dig en skøn sommer med masser af refleksioner!
/Rie D 🙂

Som leder er du rollemodel – spørgsmålet er bare, for hvad…?!

By Blogindlæg

Som leder er du allerede rollemodel. Den dag du takkede ja til stillingen som leder, blev du rollemodel. Spørgsmålet er bare, om du er en god én af slagsen? En god rollemodel bruger sin tid effektivt. En god rollemodel bruger tiden på det vigtige; nemlig de aktiviteter og relationer, der giver de ønskede resultater. For at kunne vælge de vigtige aktiviteter og vigtige relationer, er det afgørende, at du ved, hvilke resultater du brænder for at skabe. Både personligt, privat og professionelt. Så, at være en god rollemodel som leder kræver din fulde opmærksomhed.

Efter din ledertransformation, hvor du for alvor er trådt i karakter som den leder, du ønsker at være, er det afgørende at ”tune” ind på din adfærd. Det er afgørende, at du bliver en god rollemodel for effektiv adfærd. At være en rollemodel kræver, at du er bevidst om din adfærd og konsekvenserne af den. Både de positive og de negative konsekvenser.

I rollen som leder af andre mennesker bliver du iagttaget, observeret og studeret i alt, hvad du siger og gør. Og alt hvad du ikke siger og ikke gør, bliver vurderet, fortolket og distribueret. Det er menneskeligt – og et grundvilkår som leder. Et grundvilkår du bevidst skal forholde dig til. Vil du overhovedet være leder, når dét er et grundvilkår? Hvis ja, er det på høje tid bevidst at blive en god rollemodel.

FRA UBEVIDST ROLLESPIL TIL BEVIDST ROLLEMODEL

En ubevidst tilgang til ledelse holder ikke i 2019. En ubevidst tilgang hvor du lader som om, at de eneste ledelsesværktøjer, du har, er løb-hurtigere- og arbejd-flere-timer-i-døgnet-redskaberne. (En ”anelse” sat på spidsen… I know… men jeg er sikker på, at du fanger pointen.) At have travlt med ubevidst at bruge tiden på tilfældige aktiviteter og relationer, fordi du ikke helt ved, hvilke resultater du vil skabe, har ikke noget med ledelse at gøre.

Bevidsthed kræver et langsommere tempo. Til gengæld skaber din bevidste adfærd som leder hurtigere resultater. Når du er bevidst om, hvilke resultater du brænder for at skabe, bevidst bruger tiden på de aktiviteter og relationer, der giver disse resultater og bevidst tydeliggør, hvilken adfærd du forventer på dit hold, lander resultaterne hurtigere end hvis du ubevidst drøner videre i højt tempo.

Hvis du som leder ikke investerer tid i din egen udvikling, både som menneske og som leder, risikerer du, at gøre ledelse meget sværere for dig selv end nødvendigt. Du risikerer at bruge hovedparten af din tid og energi på at spille rollespil – at forsøge at gøre det, du tror, der er forventet af dig i rollen som leder – i stedet for at være dig selv i lederrollen. At være dig selv kræver, at du kender dig selv rigtig godt og at du har fordybet dig i udviklingen af dit eget ledelsesfundament samt øvet dig i at kommunikere det klart og tydeligt. Også når det er svært. Og når du kun har kort betænkningstid. Jo mere du hviler i dig selv, jo nemmere er det bevidst at være en god rollemodel.

SOM LEDER SKABER DU ”RINGE I VANDET”

Som nævnt kræver det din fulde opmærksomhed at være en god rollemodel, da din adfærd bliver iagttaget og vurderet hele tiden. Det overraskende her er, at det ikke er udadrettet opmærksomhed, det kræver. Det er opmærksomhed rettet indad. En opdagelsesrejse, hvor du bliver klogere på, hvem du er og hvad du står for, både som menneske og som leder. Samt en udviklingsrejse, hvor du træner ny adfærd og bevidst kommunikerer dét, du står for. Bevidst viser hvem du er, velvidende at ikke alle vil være lige vilde med dig. Det er ok.

Det er vigtigt at skelne mellem personlighed og adfærd – at være og at gøre.

Du er som du er. Og din personlighed skal fremkaldes endnu tydeligere, så dine medarbejdere ved, hvem du er og hvad du står for. Så de kan beslutte sig for, om de kan stå inde for de plusser og minusser, der følger med dig. Så de bevidst kan tage stilling til, om de vil være en del af dit hold eller ej.

Din handlinger skal du gøre en god leder værdig. Opfør dig som en leder. Gå forrest. Sæt en ambitiøs retning. Forventningsafstem tydeligt med alle. Vær en god rollemodel for effektiv adfærd.

Som leder skaber du ”ringe i vandet”. Hvem du er og hvad du gør skaber ”ringene i vandet”. Hvilke ”ringe i vandet” skaber du…?